DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.1.2014.13

Сучасний підхід до інфузійної антибіотикотерапії у лікуванні хворих з панкреонекрозом і перитонітом

S. B. Telemukha

Анотація


Проаналізовано результати комплексного лікування 41 хворого з панкреонекрозом у клініці хірургічного відділення Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська у період з 2010 по 2013 роки. Враховуючи антибіотикочутливість виявленої мікрофлори, у ранньому періоді перебігу гострого панкреатиту рекомендуємо захищені цефалоспорини (авібактамом, тазобактамом) поєднано з метронідазолом. При розвитку панкреонекрозу доцільно емпірично призначати карбапенеми: ертапенем, при тяжкому перебігу – іміпінем, циластатин та меропенем.

Ключові слова


панкреонекроз; чутливість до антибіотиків; антибіотикотерапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Andriuschenko V.P., Kushnirchuk M.I. A method of preventing postoperative wound complications of aloplastic anterior abdominal wall. Khirurhiia Ukrainy. 2010; 2: 51-55 (in Ukrainian).

Bagnenko S.F., Gol'tsov V.R. Acute pancreatitis - the present state of problems and unresolved issues. Al'manakh instituta im. A.V. Vishnevskogo. 2008; 3 (3):104-112 (in Russian).

Tesliuk I.I., Sulyk V.V. Acute pancreatitis - problems of diagnosis and treatment. Khirurhiia Ukrainy. 2013; 2(21): 54-59 (in Ukrainian).

Eryukhina N.A., Gel'fanda B.R., Shlyapnikova S.A. ed. Surgical infection. St. Petersburg: Piter; 2003 (in Russian).

Shalimov A.A., Nichitaylo M.E., Litvinenko A.N. Modern trends in the diagnosis and treatment of acute pancreatitis. Klіnіchna khіrurgіya. 2006; 6: 12-20 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрющенко В.П. Спосіб профілактики післяопераційних ранових ускладнень алопластики передньої черевної стінки / В.П. Андрющенко, М.І. Кушнірчук // Хірург. України. – 2010. – № 2. – С. 51-55.

2. Багненко С.Ф. Острый панкреатит – современное состояние проблемы и нерешенные вопросы / С.Ф. Багненко, В.Р. Гольцов //Альманах ин-та им. А.В. Вишневского. – 2008. – Т. 3, № 3. – С. 104-112.

3. Теслюк І.І. Гострий панкреатит – проблеми діагностики та лікування / І.І. Теслюк, В.В. Сулик // Хірург. України. – 2013. – № 2(21). – С. 54-59.

4. Хирургические инфекции / Под ред. Н.А. Ерюхина, Б.Р. Гельфанда, С.А. Шляпникова. – СПб: Питер, 2003. – 864 с.

5. Шалимов А.А. Современные тенденции в диагностике и лечении острого панкреатита / А.А. Шалимов, М.Е. Ничитайло, А.Н. Литвиненко // Клін. хірург. – 2006. – № 6. – С. 12-20.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)