DOI: https://doi.org/10.24061/171067

ЕМБРІОГЕНЕЗ СЕРЦЯ У ЗАРОДКОВОМУ ТА ПЕРЕДПЛОДОВОМУ ПЕРІОДАХ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

H. P. Rotar, V. V. Kryvetsʹkyy, O. F. Marchuk, F. D. Marchuk

Анотація


У проведеному дослідженні вивченні особливості розвитку в зародковому та ранньому передплодовому періодах онтогенезу людини. Встановлено терміни закладки структур, із яких поступово формуються передсердя та шлуночки серця, міжпередсердна та міжшлуночкова перегородки органа. Прослідковано процес утворення клапанів серця. Відзначено, що у передплодів 7-го тижня внутрішньоутробного розвитку будова серця нагадує дефінітивну форму. У продовж 4-го тижня внутрішньоутробного розвитку на верхній стінці єдиного передсердя по серединній лінії з’являється заглибина, на нижній поверхні якої з’являється серпоподібної форми випин це зачаток первинної міжпередсердної перегородки. У 5-ти тижневих зародків вільний край первинної примітивної перегородки росте каудально в напрямку передсерно-шлуночкового канала, таким чином поступово розмежовуючи праве і ліве передсердя. У передплодів 7-8 тижнів внутрішньоутробного розвитку ( передплоди 18,0-30,0мм ТКД ) серце займає положення від горизонтального до вертикального, що зумовлено інтенсивним та нерівномірним розвитком суміжних органів та структур, особливо печінки. У передплодів цієї вікової групи довжина серця коливається від 1,5±0,05мм до 2,1±0,05мм ,а ширина на рівні основи серця становить 480,0±10,0мкм – 590,0±5,0мкм. Товщина стінки лівого шлуночка переважає товщину стінки правого шлуночка на 30,0±2,0мкм, а товщина стінок правого і лівого передсердь майже однакова.

Ключові слова


ембріогенез; серце; зародки; передплоди; онтогенез

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedeniuk LYa. Suchasni osoblyvosti zakladky ta morfolohichna kharakterystyka klapaniv sertsia v prenatalnomu periodi ontohenezu liudyny [Modern features of the bookmarks and morphological characteristics of the valves in the prenatal period of human ontogenesis]. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. 2014;3 (49):184-8. (in Ukrainian).

Kvashevich VA, Loskutova SA, Belousova TV, Andryushina IV. Vrozhdennye poroki serdtsa: struktura, osobennosti techeniya gemodinimicheski znachimykh porokov [Congenital Heart Diseases: Structure, Features Of Course Of Haemodynamically Significant Defect]. Journal of Siberian Medical Sciences. 2013; 4: 67-70. (in Russian).

Mutaf'yan OA. Detskaya kardiologiya [Pediatric Cardiology]. Moscow: GEOTAR-Media; 2008. 504 p. (in Russian).

Akhtemiychuk YuT. Aktualnist naukovykh doslidzhen u haluzi perynatalnoi anatomii [Topicality Of The Scientific Research In The Field Of Perinatal Anatomy]. Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine.2012;1(3):15-7. (in Ukrainian).

Shun`ko EE. Vprovadzhennia kontseptsii podalshoho rozvytku perynatalnoi dopomohy v Ukraini [Concept Introduction Of The Further Development Of The Perinatal Help In Ukraine]. Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine. 2011;1: 10-16. (in Ukrainian).

Lyashchenko DN. Anatomiya i topografiya polykh ven v rannem plodnom periode ontogeneza cheloveka [Anatomy And Topography Of Cava Veins In The Early Fetal Period Of The Human Ontogenesis]. Fundamental research. 2011;5:95-8 (in Russian).

Akhtemiychuk YuT. Perynatalna anatomiia yak napriam naukovykh doslidzhen [Perinatal anatomy as a direction of scientific research]. In: Akhtemiychuk YuT, editor. Proceedings of the 2nd Scientific Symposium Anatomo-khirurhichni aspekty dytyachoyi hastroenterolohiyi; 2010 May 21; Chernivtsi. Chernivtsi: Bukovynskyi derzhavnyi medychnyi universytet; 2010. p. 5-7. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Феденюк ЛЯ. Сучасні особливості закладки та морфологічна характеристика клапанів серця в пренатальному періоді онтогенезу людини.Клінічна та експериментальна патологія. 2014;3 (49):184-188.

2. Квашевич ВА. Врожденные пороки сердца: структура, особенности течения гемодинимически значимых пороков. 14.00.00 Медицинские и фармацевтические науки. 2013; 4: 67-70.

3. Мутафьян ОА. Детская кардиология. Руководство . М.: ГЭОТАР-Медиа; 2008. 504.

4. Ахтемійчук ЮТ. Актуальність наукових досліджень у галузі перинатальної анатомії. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2012; 1 (3): 15-17.

5. Шунько ЄЄ. Впровадження концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги в Україні. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2011;1: 10-16.

6. Лященко ДН. Анатомия и топография полых вен в раннем плодном периоде онтогенеза человека. Фундаментальные исследования. 2011; 5: 95-98.

7. Ахтемійчук ЮТ. Перинатальна анатомія як напрям наукових досліджень. Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: матер. 2-го наук.симпозіуму. Чернівці; 2010.5-7.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)