DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.12.4.2013.22

ОЗНАКИ ПАТОЛОГІЧНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

D. V. Pronyayev

Анотація


Стаття присвячена вивченню морфологічних ознак, які свідчать про можливий патологічний морфогенез внутрішніх жіночих статевих органів. Обґрунтування даних ознак проведено на прикладі анатомічного дослідження препарату – труп плода 5-го місяця внутрішньоутробного розвитку з агенезією матки. Дослідження виконано комплексом адекватних методів морфологічного дослідження: макро- та мікропрепарування, інʼєкція судин, морфометрія та фотодокументування. Встанолено повну відсутність матки та її звʼязок, з наявністю всіх інших органів та структур репродуктивної системи та нормальним морфогенезом інших систем та органів. Широке відстояння та високе положення яєчників можна кваліфікувати як ознаки можливого патологічного морфогенезу жіночої репродуктивної системи.

Ключові слова


внутрішні жіночі статеві органи; плід; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Koloskova OK. Rol' ekolohichnoi komponenty u formuvanni pokaznykiv zdorov’ia novonarodzhenykh ditei m.Chernivtsi [The role of the ecological component in the formation of indicators of health of newborn babies in Chernivtsi]. Bukovinian Medical Herald. 2006;10(1):38-40. (in Ukrainian).

Sorokman TV, Vdovychen AM, Lastivka IV, Pidvysots'ka NI, Maksiian OI, Sokol'nyk SV, et al. Monitorynh urodzhenykh vad rozvytku v ditei Chernivets'koi oblasti [Monitoring of birth defects in children of Chernivtsi region]. Bukovinian Medical Herald. 2006;10(2):117-22. (in Ukrainian).

Sorokman TV, Maksiian OI, Bodnar HB, Salamatina MO. Urodzheni vady sechostatevoi systemy v ditei Chernivets'koi oblasti [Congenital malformations of the genitourinary system in children of the Chernivtsi region]. Clinical anatomy and operative surgery. 2003;2(1):19-21. (in Ukrainian).

Davydenko IS, Koval' YuI, Solomatina MO. Struktura pryrodzhenykh vad u Chernivets'kii oblasti u 1980-2000 rr. (za danymy oblasnoho dytiachoho patolohoanatomichnoho biuro) [The structure of birth defects in the Chernivtsi region in 1980-2000 (according to the regional Children's Pathology and Anatomy Bureau)]. Clinical anatomy and operative surgery. 2003;2(3):21-4. (in Ukrainian).

Lyashchenko OI, Bessalova EYu. Strukturnaya asimmetriya yaichnikov i matki [Structural asymmetry of the ovaries and uterus]. Clinical anatomy and operative surgery. 2007;6(1):72-4. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Колоскова О.К. Роль екологічної компоненти у формуванні показників здоров’я новонароджених дітей м.Чернівці / О.К.Колоскова // Буковинський медичний вісник. – 2006. – Т.10, №1. –С. 38-40.

2. Сорокман Т.В. Моніторинг уроджених вад розвитку в дітей Чернівецької області / Т.В.Сорокман, А.М.Вдовичен, І.В.Ластівка [та ін.] // Буковинський медичний вісник. – 2006. – Т.10, №2. –С. 117-122.

3. Сорокман Т.В. Уроджені вади сечостатевої системи в дітей чернівецької області / Т.В.Сорокман, О.І.Максіян, Г.Б.Боднар, М.О.Саламатіна // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2003. – Т.2, № 1. – С. 19-21.

4. Давиденко І.С. Структура природжених вад у чернівецькій області у 1980-2000 рр. (за даними обласного дитячого патологоанатомічного бюро) / І.С.Давиденко, Ю.І.Коваль, М.О.Соломатіна// Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2003. – Т.2, № 3. – С. 21-24.

5. Лященко О.И. Структурная асимметрия яичников и матки / О.И.Лященко, Е.Ю.Бессалова // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2007. – Т.6, № 1. – С. 72-74.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)