DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.12.4.2013.11

РОЛЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ В ОПТИМІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ТЕРМІНАЛЬНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

M. M. Stetsʹ

Анотація


Метою дослідження є комплексна оцінка клініко-лабораторних результатів після імплантації катетера Тенхкоффа у хворих з термінальною нирковою недостатністю на тлі перенесеного гломерулонефриту, що отримують хронічний амбулаторний перитонеальний діаліз. У хворих після імплантації катетера Тенкхоффа ранній післяопераційний період перебігає задовільно. У 5,3% хворих в перші години після операції виникає кровотеча з рани, що вимагає  додаткового прошивання країв рани в асептичних умовах перев’язувального кабінету. Вказане ускладнення в обох випадках було розцінено як прояви розладів системи гемостазу на тлі основної патології. Прояви уремічного перитоніту в післяопераційному періоді виявлялися в 2,6% внаслідок порушення самим пацієнтом режиму та умов асептики. Ознаки перитоніту при цьому зникли на третю добу на тлі антибактеріальної терапії з використанням цефалоспоринів ІІІ покоління, показань до хірургічного лікування в подальшому не встановлено не було. Інших післяопераційних ускладнень виявлено не було. Косметичний ефект після операції всіма пацієнтами був розцінений як “добрий”. При аналізі показників якості життя у прооперованих хворих виявлено, що всіх хворих з перитонеальним діалізом порівняно з хворими на гемодіалізі показники якості життя за обраними опитувачами виявилися вірогідно (р<0,05) вище за шкалами емоційного функціонування: (42,8±11,2 проти 22,1±9,2 балів), соціального функціонування (47,0±10,1 проти 34,7±9,9 балів), обтяженості захворюванням (35,7±11,2 проти 16,4±8,9 балів). Показники якості життя корелювали з терміном лікування і віком хворих, однак майже не залежали від виду замісної ниркової терапії. При вивченні ступеня проявів енцефалопатії у хворих встановлено позитивну динаміку після початку перитонеального діалізу у 55,3%, що прямо корелювало з досліджуваними показниками елімінації шлаків.

Ключові слова


перитонеальний діаліз; якість життя; цукровий діабет; термінальна ниркова недостатність

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrusev AM, Titova NL, Bibkov BT. Peritoneal'nyy dializ: rannie prediktory otdalennykh rezul'tatov [Peritoneal Dialysis: Early Predictors of Long-Term Results]. Nehrology and Dialysis. 2003;4:362-8. (in Russian).

Adeniyi M, Kassam HЕ. Agaba E. Hospitalizations in patients treated sequentially by chronic hemodialysis and continuous peritoneal dialysis. Advances in Peritoneal Dialysis. 200;25:72-5.

Zemchenkov AYu. Puti uluchsheniya kachestva zhizni bol'nykh na dialize [Ways to improve the quality of life of patients on dialysis]. Medicine. 2006;4:108-15. (in Russian).

Zemchenkov AYu, Sapon NG, Kostyleva TG, Gerasimchuk RP, Vishnevskiy KA, Zemchenkov GA. Otsenka kachestva zhizni u patsientov na gemo- i peritoneal'nom dialize s pomoshch'yu oprosnika KDQOL-SF™ [Evaluation of the quality of life in patients on hemo- and peritoneal dialysis using the KDQOL-SF ™ questionnaire]. Nephrology and Dialysis. 2009;2:94-102. (in Russian).

Shevchenko YuL, editor. Rukovodstvo po issledovaniyu kachestva zhizni v meditsine [Guidance on the study of the quality of life in medicine]. 2th ed. Moscow: ZAO "OLMA Media Grupp"; 2007. 320 p. (in Russian).

Shutov EV, Ermolenko VM, Mikhaylova NA. Metod lecheniya avtomaticheskim peritoneal'nym dializom [Automatic Peritoneal Dialysis Treatment Method]. Moscow: Meditsina; 2004. 260 p. (in Russian).

Vasil'eva IA. Kachestvo zhizni bol'nykh s khronicheskoy pochechnoy nedostatochnost'yu [Quality of life in patients with chronic renal failure]. Nephrology. 2003;1:26-40. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрусев A.M. Перитонеальный диализ: ранние предикторы отдаленных результатов / A.M. Андрусев, Н.Л. Титова, Б.Т. Бибков // Нефрология и диализ. – 2003. – №4. – С. 362-368.

2. Hospitalizations in patients treated sequentially by chronic hemodialysis and continuous peritoneal dialysis / М. Adeniyi, Н. Kassam, Е. Agaba [et al.] // Advances in Peritoneal Dialysis. – 2009. – Vol. 25. – P. 72-75.

3. Земченков А.Ю. Пути улучшения качества жизни больных на диализе / А.Ю. Земченков  // Медицина. – 2006. – №4. С. 108-115.

4. Оценка качества жизни у пациентов на гемо- и перитонеальном диализе с помощью опросника KDQOL-SF™ / А.Ю. Земченков, Н.Г. Сапон, Т.Г. Костылева [и др.] // Нефрология и диализ. – 2009. – №2. – С. 94-102.

5. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. 2-е издание / Под ред.  Ю.Л. Шевченко. – М.: ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", 2007. – 320 с.

6.  Метод лечения автоматическим перитонеальным диализом / Е.В. Шутов, В.М/ Ермоленко, Н.А. Михайлова– М.: Медицина, 2004. – 260 с.

7. Васильева И.А. Качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью / И.А. Васильева  // Нефрология. – 2003. – № 1. – С. 26-40.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)