DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.12.4.2013.10

ДІАБЕТИЧНА ПЕРИФЕРІЙНА НЕЙРОПАТІЯ: ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ГРАДАЦІЯ СТУПЕНІВ УРАЖЕННЯ

O. V. Besedynsʹka, I. S. Davydenko, S. A. Andryeyev, N. M. Navarchuk, V. I. Besedinsʹkyy

Анотація


Авторами розроблена систематизована градація ступенів ураження периферійного нерва при діабетичній периферійній нейропатії, яка ґрунтується на оцінці морфологічних змін нейронального компоненту. У 30,25% випадків морфологічні зміни були розцінені як легкий ступінь ураження периферійного нерва при діабетичній нейропатії. Такому ступеню відповідають структурні зміни мієлінових оболонок та аксонів тільки у дистальному сегменті великогомілкового нерва. 50,62% становили випадки з помірним ступенем ураження та відповідно структурними змінами, що охоплювали середній та дистальний сегменти. Тоді як у 19,13% випадків структурні зміни виявлені у трьох сегментах (дистальному, середньому та проксимальному), що було розцінено як ураження тяжкого ступеня. Використання запропонованої градації ступенів ураження периферійних нервів при діабетичній периферійній нейропатії дозволить проводити об’єктивну діагностику та правильну інтерпретацію отриманих даних при патологоанатомічних дослідженнях.

Ключові слова


діабетична периферійна нейропатія; ступені ураження; патоморфологічна діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Levin OS. Polineyropatii [Polyneuropathy]. Moscow: Meditsinskoe informatsionnoe agenstvo; 2005. p.161-221. (in Russsian).

Boulton AJM, Jerwell J, Sergienko AA. International Guidelines on the Out-patients Management of Diabetic Peripheral Neuropathy. The Medicine Group (Education) London. 1998;5:17.

Romeys B. Mikroskopicheskaya tekhnika [Microscopic technique]. Moscow: Izdatel'stvo inostrannoy literatury; 1953. 718 p. (in Russian).

Sapozhnikov AG, Dorosevich AE. Gistologicheskaya i mikroskopicheskaya tekhnika [Histological and microscopic technique]. Smolensk: SAU АУ; 2000. 477 p. (in Russian).

Gmurman VE. Rukovodstvo k resheniyu zadach po teorii veroyatnosti i matematicheskoy statistike [Guide to solving problems in probability theory and mathematical statistics]. Moscow: Vysshaya shkola; 2004. 404 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Левин О.С. Полинейропатии / О.С. Левин. – М.: ООО “Медицинское информационное агенство”, 2005. – С.161-221.

2. International Guidelines on the Out-patients Management of Diabetic Peripheral Neuropathy / A.J.M. Boulton, J. Jerwell, A.A. Sergienko [et al.] // The Medicine Group (Education) London. – 1998. – P. 17.

3.  Ромейс Б. Микроскопическая техника / Б. Ромейс. – М.: Издательство иностранной литературы. – 1953. – 718 с.

4.  Сапожников А.Г. Гистологическая и микроскопическая техника / А.Г. Сапожников, А.Е. Доросевич. – Смоленск.: САУ, 2000. – 477 с.

5. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистике / Е.В. Гмурман. – М.: Высшая школа. – 2004. – 404 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)