DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.12.3.2013.3

ВПЛИВ ДЕКОМПРЕСІЇ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ НА ПЕРЕБІГ ГОСТРОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЇЇ ОРГАНІВ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

V. Yu. Bodyaka, O. I. Ivashchuk, I. K. Morar, V. M. Lyanskorunsʹkyy, L. V. Nepelyak

Анотація


Представлено результати дослідження впливу декомпресії черевної порожнини на динаміку біохімічних показників  сироватки  крові,  мікробну  контамінацію  внутрішніх  органів  після моделювання та хірургічного лікування гострої кишкової непрохідності, а також гострого поширеного перитоніту. Отримані результати дослідження свідчать, що виконання декомпресії черевної порожнини за вищезазначену гостру хірургічну патологію її органів, в умовах створеної внутрішньочеревної гіпертензії, покращує функціонування печінки та нирок, що доводить позитивна вірогідна динаміка трансаміназ, сечовини, а також креатиніну сироватки крові. Відмічається вірогідне зниження популяційного рівня мікроорганізмів очеревини, печінки, нирок та легень, а також кількості їх штамів.

Ключові слова


декомпресія черевної порожнини; внутрішньочеревна гіпертензія; внутрішньочеревний тиск; гостра кишкова непрохідність; гострий поширений перитоніт

Повний текст:

PDF

Посилання


Sheyanov SD, Kravchuk YAN, Kharitonova YEA. Sindrom intraabdominal'noy gipertenzii u patsiyentov s ostrymi khirurgicheskimi zabolevaniyami organov bryushnoy polosti [Intraabdominal hypertension syndrome in patients with acute surgical diseases of the abdominal organs]. Vestnik SPbSU. Medicine. 2009;3:151-62. (in Russian).

Sabirov DM, Batirov UB, Saidov AS. Vnutribryushnaya gipertenziya – real'naya klinicheskaya problema [Intra-abdominal hypertension is a real clinical problem]. Vestnik intensivnoy terapii. 2006;1:1-5. (in Russian).

Kazakov VA, Apartsin KA. Abdominal'nyy kompartment-sindrom u patsiyentov s travmoy zhivota i ostroy khirurgicheskoy patologiyey (obzor literatury) [Abdominal compartment syndrome in patients with abdominal trauma and acute surgical pathology (literature review)]. Bulletin Of The East Siberian Scientific Center Of The Academy Of Medical Sciences. 2006;5:308-14. (in Russian).

Zabelin MV. Sindrom vnutribryushnoy gipertenzii v neotlozhnoy abdominal'noy khirurgii [Intra-abdominal hypertension syndrome in emergency abdominal surgery] [dissertation abstract]. Moscow; 2010. 46 p. (in Russian).

Mazur AP, Lisun YUB, Belyanskiy LS. Abdominal'nyy kompartment sindrom v praktike intensivnoy terapii [Abdominal compartment syndrome in the practice of intensive care]. Klinicheskaia khirurgiia. 2004;11-12:62. (in Russian).

Shano VP, Gladkaja SV, Strukova IV, Gumenjuk IV, Demchuk OV. Profilaktika abdominal'nogo kompartment-sindroma v neotlozhnoy khirurgii [Preventive maintenance abdomsnal of the kompartment-syndrome in urgent surgery]. Ukrainian Journal of Surgery. 2009;2:146-9. (in Russian).

Krivoruchko IA, Boyko VV, Zamyatin PN, Sivozhelezov AV, Teslenko SN. Nekotoryye aspekty patofiziologii i lecheniya abdominal'nogo kompartment-sindroma [Some aspects of the pathophysiology and treatment of abdominal compartment syndrome]. Klinicheskaia khirurgiia. 2011;5:30. (in Russian).

Belokonev VI, Ginzburg LB, Katkov SA, Bogatov VYu, Vostretsov YuA, Babayev AP. Sposoby profilaktiki abdominal'nogo kompartment-sindroma u bol'nykh s ostroy kishechnoy neprokhodimost'yu i peritonitom [The ways of preventive maintenance of abdominal compartment syndrome of patients with sharp intestinal impassability and peritonitis]. Vestnik SPbSU. Medicine. 2009;2:128-34. (in Russian).

Vasylyk VM. Modelyuvannya kalovoho perytonitu u bilykh shchuriv [Modeling of fecal peritonitis in white rats]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny.2006;2:417-8. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шеянов С.Д. Синдром интраабдоминальной гипертензии у пациентов с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости / С.Д. Шеянов, Я.Н. Кравчук, Е.А. Харитонова // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2009. – Сер. 11, Вып. 3. – С. 151-162.

2. Сабиров Д.М. Внутрибрюшная гипертензия – реальная клиническая проблема / Д.М. Сабиров, У.Б. Батиров, А.С. Сайдов // Вестник интенсивной терапии. – 2006. – № 1. – С. 21-23.

3. Казаков В.А. Абдоминальный компартмент-синдром у пациентов с травмой живота и острой хирургической патологией (обзор литературы) В.А. Казаков, К.А. Апарцин // Бюллетень ВСНЦ СЩ РАМН. – 2006. – № 5 (51). – С. 308-314.

4. Забелин М.В. Синдром внутрибрюшной гипертензии в неотложной абдоминальной хирургии : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук: спец. 14.01.17 “Хирургия” / М.В. Забелин. – Москва, 2010. – 46 с.

5. Абдоминальный компартмент синдром в практике интенсивной терапии / А.П. Мазур, Ю.Б. Лисун, Л.С. Белянский [и др.] // Клінічна хірургія. – 2004. – № 11-12. – С. 62.

6.Профилактика абдоминального компартмент-синдрома в неотложной хирургии / В.П. Шано, С.В. Гладкая, И.В. Струкова [и др.] // Український Журнал Хірургії. – 2009. – № 2. – С. 146-149.

7. Некоторые аспекты патофизиологии и лечения абдоминального компартмент-синдрома / И.А. Криворучко, В.В. Бойко, П.Н. Замятин [и др.] // Клінічна хірургія. – 2011. – № 5. – С. 30.

8. Способы профилактики абдоминального компартмент-синдрома у больных с острой кишечной непроходимостью и перитонитом / В.И. Белоконев, Л.Б. Гинзбург, С.А. Катков [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2009. – Сер. 11, Вып. 2. – С. 128-134.

9.Василик В.М. Моделювання калового перитоніту у білих щурів / В.М. Василик // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 2. – С. 417-418.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)