DOI: https://doi.org/10.24061/154703

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ

I. V. Shkvarkovsʹkyy, V. P. Polʹovyy, V. B. Reva

Анотація


Застосування запропонованого алгоритму дозволило провести диференційну діагностику клінічних проявів шлунково-стравохідного рефлюксу. Послідовне та обгрунтоване застосування інструментальних методів діагностики є запорукою вірного вибору оптимальної лікувальної тактики.

Ключові слова


рефлюкс-езофагіт; алгоритм; діагностика; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bychkov MA, Izhyts'ka NV. Hastroezofaheal'na refliuksna khvoroba u patsiientiv revmatolohichnoho profiliu ta yii zv'iazok z helikobakternoiu infektsiieiu [Gastroesophageal reflux disease in patients with rheumatoid profile and its association with helicobacter infection].Bukovinian Medical Herald. 2011;15(2): 186-8. (in Ukrainian).

Matviichuk BO, Huraievs'kyi AA, Stasyshyn AR, Pater YaZ. Diahnostychno-likuval'nyi alhorytm pry uskladnenii hastroezofaheal'nii refliuksnii khvorobi [Diagnostic and therapeutic algorithm for complicated gastroesophageal reflux disease]. Ukrainian Journal of Surgery. 2011;2:50-3. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бичков М.А. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у пацієнтів ревматологічного профілю та її зв'язок з гелікобактерною інфекцією / М.А.Бичков, Н.В.Іжицька // Бук. мед. вісн. – 2011. – Т. 15, № 2. – С. 186-188.

2. Діагностично-лікувальний алгоритм при ускладненій гастроезофагеальній рефлюксній хворобі / Б.О.Матвійчук, А.А.Гураєвський, А.Р.Стасишин, Я.З.Патер // Укр. ж. хірургії. – 2011. – № 2. – С. 50-53.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)