DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.10.4.2011.3

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІПОФІЗІВ БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ПАРЕНТЕРАЛЬ- НОМУ ВВЕДЕННІ КСЕНОГЕННОЇ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ В ПЕРІОД СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ

Ye. Yu. Bessalova

Анотація


Виявлені ефекти ін'єкцій ксеногенної спинномозкової рідини (СМР) на структуру гіпофізів зрілих щурів. Багаторазове введення СМР через день протягом місяця викликає значний приріст маси і розмірів гіпофізів самок, зниження його питомої ваги при збільшенні відносної площі аденогіпофіза і зменшенні нейрогіпофіза на максимальному гістологічному зрізі органа. СМР, введена одноразово, викликає зростання відносної площі проміжної частки гіпофіза самок.

Ключові слова


спинномозкова рідина; гіпофіз; білі щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Pikalyuk VS, Bessalova UYu, Tkach VV, Kriventsov MA, Kiselev VV, Shaymardanova LR. Likvor kak gumoral'naya sreda organizma [Liquor as humoral environment of the body]. Simferopol: IT “ARIAL”; 2010. 192 p. (in Russian).

Bessalova YeIu. Morfofunktsional'ni zminy yaiechnykiv ssavtsiv pry parenteral'nomu vvedenni ksenohennoi spynnomozkovoi ridyny [Morphofunctional changes in ovary mammals in parenteral administration of xenogeneic cerebrospinal fluid] [abstract]. Simferopol; 2006. 20 p. (in Ukrainian).

Bessalova YeIu. Morfolohichni zminy orhaniv neiroendokrynnoi systemy samok ssavtsiv pry parenteral'nomu vvedenni ksenohennoi spynnomozkovoi ridyny [Morphological changes of organs of neuroendocrine system of female mammals at parenteral administration of xenogeneic cerebrospinal fluid]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University Medical Series. 2008;33:10-3. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ликвор как гуморальная среда организма / [Пикалюк В.С., Бессалова Е.Ю., Ткач В.В. (мл) и др.]. – Симферополь, ИТ "АРИАЛ", 2010. – 192 с.

2. Бессалова Є.Ю. Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини: автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. мед. наук: спец. 14.03.01 "Нормальна анатомія" / Є.Ю.Бессалова. – Сімферополь, 2006. – 20 с.

3. Бессалова Є.Ю. Морфологічні зміни органів нейроендокринної системи самок ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини / Є.Ю.Бессалова // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Серія "Медицина". – 2008. – Вип. 33. – С. 10-13.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)