DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.3.2017.66

ВИКОРИСТАННЯ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ В ЛІКУВАННІ СПАЙКОВОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ У ДІТЕЙ

O. B. Bodnar, V. S. Khashchuk, L. I. Vatamanesku, H. B. Bodnar

Анотація


Мета роботи – дослідити можливості застосування гіалуронової кислоти в лікуванні спайок черевної порожнини в експерименті та у дітей. У роботі використано препарат гіалуронової кислоти вітчизняного походження – “Дефенсаль”. Проведені серії експериментальних досліджень на 60 інфантильних безлінійних щурах, масою тіла 100±20 мг. Тварини розподілені на дві групи: І група – моделювання спайок черевної порожнини (25 щурів); ІІ група – лікування спайкового процесу. У ІІ групі щурів на 30 добу експерименту виконували розділення спайок. З метою лікування спайок проводили залиття в черевну порожнину розчину “Дефенсаль” у кількості 8 мл (25 щурів). 10 щурів – група контролю. Декапітацію щурів проводили на 30 добу. Виконували забір ділянок термінального відділу клубової кишки (КК) з метою дослідження морфологічних змін стінки кишки та APUD-системи (системи нейрендокринної регуляції шлунково-кишкового тракту). Для виявлення секреторних гранул в цитоплазмі апудоцитів проведено аргірофільну (метод Гримеліуса) та аргентафінну (метод Массона в модифікації Гамперля) реакції. З діагнозом спайкова кишкова непрохідність (СКН) було прооперовано 84 дитини. Діти поділені на дві групи: І – без використання розчину “Дефенсаль” (56 пацієнтів); ІІ – з використанням розчину “Дефенсаль” (28 пацієнтів). Терміни спостереження за дітьми від 1 до 4 років. У групі щурів з використанням “Дефенсалю” спостерігали відсутність спайок у 42,86% випадків та поодинокі спайки, що не деформують кишечник, виявлені у 42,86%, множинні спайки, що не перешкоджають переміщенню хімуса та не деформують кишечник – 14,28%. При моделюванні спайок (І група) відзначали зменшення кількості апудоцитів і зниження їх функціональної активності, про що засвідчили розміри аргірофільних гранул. У ІІ групі, при забарвленні досліджуваного матеріалу за Гримеліусом, у залозах слизової оболонки знайдена достатня кількість апудоцитів. У І групі (56 дітей), в першій рік після операції із спайковим синдромом, звернулося 13 (23,21%) дітей, у терміни до 4 років – 20 (35,71%) пацієнтів. У ІІ групі (28 дітей) із спайковим синдромом (вдалося вилікувати консервативно) протягом 2,5 років післяопераційного періоду звернулося 2 (7,14%) пацієнтів, що вказує на ефективність застосування препарату з метою лікуванні спайок черевної порожнини у дітей.

Ключові слова


спайкова кишкова непрохідність; діти; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Catena F, Di Saverio S, Coccolini F, Ansaloni L, De Simone B, Sartelli M, et al. World J. Gastrointest. Surg. 2016;8(3):222-31.

ten Broek R. The Burden of Adhesions. Radboud University Nijmegen: CPI Konin klijke Wohrmann; 2014. 241 p.

Bodnar OB. Obhruntuvannya metodiv likuvannya khirurhichnoyi patolohiyi klubovo-slipokyshkovoho sehmenta u ditey [Justification of the methods of treatment of surgical pathology of the club-blind-skin segment in children] [dissertation]. 2011. 368 p. (in Ukrainian).

Shal'kov YuL, Gamidov AN. Spaechnyy sindrom [Adhesive Syndrome]. Kharkiv: Kollegium; 2010. 241 p. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Adhesive small bowel adhesions obstruction: Evolutions in diagnosis, management and prevention / Fausto Catena, Salomone Di Saverio, Federico Coccolini [et al.] // World J. Gastrointest. Surg. – 2016. – № 8(3). – P. 222-231.

2. Richard ten Broek. The Burden of Adhesions / Richard ten Broek. – Radboud University Nijmegen: CPI Konin klijke Wohrmann, 2014. – 241 p.

3. Боднар О.Б. Обгрун-тування методів лікування хірургічної патології клубово-сліпокишкового сегмента у дітей: дис. … доктора мед. наук: 14.01.09 / Олег Борисович Боднар. – 2011. – 368 с.

4. Шальков Ю.Л. Спа-ечный синдром / Ю.Л. Шальков, А.Н. Гамидов. – Харьков: Коллегиум, 2010. – 241 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)