DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.11.1.2012.19

МЕТОД ОБРОБКИ ПІХВОВОГО ВІДРОСТКА ОЧЕРЕВИНИ ПРИ ХІРУРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЯЄЧКА ТА СІМ'ЯНОГО КАНАТИКА У ДІТЕЙ

E. H. Topka, V. M. Baibakov

Анотація


Розроблений і впроваджений у клінічну практику новий спосіб обробки піхвового відростка очеревини на рівні глибокого пахвинного кільця забезпечує збереження основних судинних анастомозів між піхвовим відростком та іншими елементами сім'яного канатика, що сприяє поліпшенню яєчкового кровотоку в післяопераційному періоді.

Ключові слова


піхвовий відросток очеревини; хірургічне лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Vozianov AF, Gorpinchenko II. Etapy i perspektivy razvitiya andrologii v Ukraine [Stages and prospects for the development of andrology in Ukraine]. Seksologiya i andrologiya. 1994;2:3-4 (in Russian).

Pohorilyi VV, Maksymenko YeV, Rautskis VA. Koefitsiient harmoniinosti yak kryterii otsinky rozmiriv yaiechok v normi i pry patolohii [Harmonicity coefficient as a criterion for evaluating the size of the testicles in normal and in pathology]. Reports of Morphology. 2000;6(1):128-9 (in Ukrainian).

Nishi M, Miyake H, Takeda Т, Hatae Y. Congenital malformations and childhood cancer. Med. Pediatr. Oncol. 2000;34(4):250-4.

Horbatiuk DL, Zhyla VV, Horbatiuk OM. Eksperymental’no-klinichni aspekty patolohii yaiechka z ishemichnym syndromom ta suchasnyi pidkhid do yii korektsii [Experimental-clinical aspects of testicular pathology with ischemic syndrome and modern approach to its correction]. In: Zbirnyk naukovykh prats’ spivrobitnykiv KMAPO po zakinchenykh ta perekhidnykh NDR za 1990-1996 roky. Кiev; 1997. p. 183-4 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Возианов А.Ф. Этапы и перспективы развития андрологии в Украине / А.Ф.Возианов, И.И.Горпинченко // Сексол. и андрол. – 1994. – Вып. 2. – С. 3-4.

2. Погорілий В.В. Коефіцієнт гармонійності як критерій оцінки
розмірів яєчок в нормі і при патології / В.В.Погорілий, Є.В.Максименко, В.А.Рауцкіс // Вісн. морфол. – 2000. – Т. 6, № 1. – С. 128-129.

3. Congenital malformations and childhood cancer / M.Nishi, H.Miyake, Т.Takeda, Y.Hatae // Med. Pediatr. Oncol. – 2000. – Vol. 34, № 4. – P. 250-254.

4. Експериментально-клінічні аспекти патології яєчка з ішемічним синдромом та сучасний підхід до її корекції / Д.Л.Горбатюк, В.В.Жила,
О.М.Горбатюк [та ін.] // Зб. наук. праць співробіт. КМАПО по закінчених та перехідних НДР за 1990-1996 роки. – К., 1997. – С. 183-184.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)