ЗМІНИ ГІСТОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ

V. V. Savin

Анотація


Проведено експериментальні дослідження на лабораторних щурах, яким змодельовано ішемію задньої кінцівки. Ішемічне ураження вже на 3 добу спостереження призводило до деструкції м’язових волокон, формування вогнищ некрозів, дистрофії та набряку. Однак, необхідно зазначити, що з 21 доби експериментальної ішемії спостерігається потовщення та фіброз стінки артеріол і периваскулярне збільшення сполучної тканини. Отже, застосована експериментальна модель ішемії кінцівки є простою, доступною щодо виконання, дозволяє оцінити характер ішемічного ураження м’язової тканини на морфологічному рівні та придатна для подальшого дослідження з моделюванням клітинної трансплантації.

Ключові слова


моделювання ішемії; м’язова тканина; гістологічне дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Lukianova LD. Molecular mechanisms of tissue hypoxia and adaptation of organism [Molecular mechanisms of tissue hypoxia and organism adaptation]. Fiziologichnyj Zhurnal. 2003;49(3):17-35 (in Ukrainian).

Rakhmany SA, Mekhtyeva AN, Abdynova SM. Dynamika deiakykh biokhimichnykh pokaznykiv syrovatky krovi pry hostrii eksperymentalnii ishemii kintsivok [The dynamics of some biochemical parameters of blood serum in acute experimental ischemia of the extremities]. Patoloh. Fizioloh. i eksperyment. terapiya. 1998;1:67-68 (in Ukrainian).

Pell JP, Fowkes FGR. Epidemiology of critical limb ischemia. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2005;6(2):23-29.

Knyazeva TA. Pervichnyy mekhanizm povrezhdeniya kletok v ishemizirovanoy tkani [Primary mechanism of cell damage in ischemic tissue]. Vestnik Akademii meditsinskikh nauk SSSR. 1974;12:3-8 (in Russian).

Mishalov VH, Cherniak VA, Dababsekh IM. Vyvchennia patohenezu i modeliuvannia khronichnoi krytychnoi ishemii nyzhnikh kintsivok v eksperymenti [Studying pathogenesis and modeling the of chronic critical lower limb ischemia in experiment]. Heart and blood vessels. 2005;2:102-108 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Лукьянова Л.Д. Молекулярні механізми тканинної гіпоксії і адаптації організму / Л.Д. Лукьянова // Фізіолог. ж. – 2003. – Т. 49, № 3. – С. 17-35.

2. Рахмани С.А. Динаміка деяких біохімічних показників сироватки крові при гострій експериментальній ішемії кінцівок / С.А. Рахмани, А.Н. Мехтиева, С.М. Абдинова// Патолог. Фізіолог. і експеримент. терапія. – 1998. – № 1. – С. 67-68.

3. Pell J.P. Epidemiology of critical limb ischemia / J.P. Pell, F.G.R. Fowkes // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. – 2005. – Vol. 6, № 2. – Р. 23-29.

4. Князева Т.А. Первичный механизм повреждения клеток в ишемизированой ткани / Т.А. Князева // Вестн. Акад. мед. наук СССР. – 1974. – № 12. – С. 3-8.

5. Мішалов В.Г. Вивчення патогенезу і моделювання хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок в експерименті / В.Г. Мішалов, В.А. Черняк, І.М. Дабабсех // Серце і судини. – 2005. – № 2. – С. 102-108.



Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)