Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15, № 2 (2016) МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА СТАНДАРТНОГО РЕЖИМУ ОСВІТЛЕННЯ У СТАРИХ ЩУРІВ Анотація   PDF
Yu. V. Lomakina, R. Ye. Bulyk
 
Том 14, № 2 (2015) НАВЧАЛЬНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ І ЕМБРІОЛОГІЇ ЗАПОРІЖСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
V. K. Syrtsov, L. V. Makyeyeva, O. G. Aliyeva, I. V. Sidorova, O. I. Potots’ka
 
Том 14, № 3 (2015) НАГАЛЬНІ ПИТАНЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МЕДИЦИНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З ОПЕРТИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ТА ТОПОГРАФІЧНОЮ АНАТОМІЄЮ Анотація   PDF
O. M. Pronina, S. I. Danylchenko, V. V. Shevchenko, A. M. Bilych
 
Том 14, № 4 (2015) НАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУР СІДНИЧНОЇ ДІЛЯНКИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
A. V. Vasylchyshyna, T. V. Khmara, O. V. Tsyhykalo
 
Том 15, № 1 (2016) НАШ ДОСВІД ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ШЛУНКА ПРИ ПОЄДНАНІЙ ТРАВМІ Анотація   PDF
I. B. Mustafakulov, A. M. Khadzhibaev, F. Sh. Mavlyanov
 
Том 16, № 1 (2017) НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ КРАНІОВЕРТЕБРАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Анотація   PDF
I I Kryvetska, V M Pashkovskyi, O O Zhukovskyi, O M Nika, N I Kolesnik, I V Kryvetskyi, V I Narsiya
 
Том 15, № 2 (2016) НЕЙРОНОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АТРЕЗІЇ КИШКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ Анотація   PDF
O. P. Antonjuk, V. Yu. Yershov
 
Том 12, № 1 (2013) НЕКРОЗ ТОВСТОКИШКОВОГО ТРАНСПЛАНТАТА ПІСЛЯ ЧЕРЕВНО-АНАЛЬНИХ РЕЗЕКЦІЙ ПРЯМОЇ КИШКИ Анотація   PDF
R. V. Seniutovych, O. I. Ivashchuk, A. O. Hontsa, V. D. Babin, V. D. Krushnitskyi
 
Том 13, № 1 (2014) Нові підходи до лікування кишкової недостатності при розповсюджених формах перитоніту Анотація   PDF
Ia. Iu. Voitiv, Iu. Ia. Voitiv
 
Том 16, № 2 (2017) НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЕХІНОКОКОВИХ КІСТ ПЕЧІНКИ Анотація   PDF
V V Petrushenko, V I Stoyika, D I Hrebeniuk, Ya V Radioha, S S Stukan, K M Pankiv
 
Том 16, № 2 (2017) НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ТА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ СТРИКТУР СТРАВОХОДУ Анотація   PDF   PDF
V O Shaprynskiy, V F Kryvetskyi, Ye V Shaprynskyi
 
Том 15, № 3 (2016) ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ БІОПОЛІМЕРІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) Анотація   PDF
V. V. Ilika, O. M. Davydenko, K. H. Tashchuk, O. V. Harvasiuk
 
Том 15, № 3 (2016) ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ ПЕРВИННОЇ ХІРУРГІЧНОЮ ТЕХНІКОЮ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ Анотація   PDF
I. S. Kashperuk-Karpiuk
 
Том 15, № 1 (2016) ОДНОФАКТОРНИЙ ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ СІМꞌЯНИХ ПУХИРЦІВ СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ, ОТРИМАНИХ В УМОВАХ ДІЇ ГІПЕРТЕРМІЇ ТА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОРЕКТОРА Анотація   PDF
V. A. Pastukhova, O. M. Kravchuk
 
Том 14, № 4 (2015) ОКИСНОМОДИФІКОВАНІ БІЛКИ ЗА ГІСТОХІМІЧНИМИ ДАНИМИ У НИРКАХ І ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ЗА НЕІНФІКОВАНОГО ТА ІНФІКОВАНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ Анотація   PDF
Yu. Ye. Rohovyi, O. V. Bilookyi
 
Том 16, № 1 (2017) ОНТОЛОГІЯ ВРОДЖЕНИХ ВАД СКЕЛЕТА СТОПИ Анотація   PDF
T V Khmara, A S Afonkina, Ya M Vasylchyshyn, I G Biriuk, A V Vasylchycsyna
 
Том 13, № 4 (2014) Онтологія вроджених вад скелету кисті Анотація   PDF
T. V. Khmara, Ya. M. Vasylchyshyn, A. S. Hresko, I. H. Biriuk
 
Том 14, № 1 (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
O. M. Pronina, M. M. Koptev, S. I. Danylchenko, A. M. Bilych
 
Том 14, № 3 (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ МУКОЗО-ПЕРІОСТАЛЬНІЙ ТРАВМІ Анотація   PDF
M. V. Kasiianchuk, P. M. Fochuk, Yu. M. Kasiianchuk, R. M. Kasiianchuk
 
Том 13, № 1 (2014) Оптимізація комплексного лікування гострого перитоніту Анотація   PDF
M. M. Hresko
 
Том 16, № 1 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ЦИСТИТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗОНОТЕРАПІЇ Анотація   PDF   PDF
Sh S Yuldashev, S A Allazov, S A Ruziboev
 
Том 15, № 2 (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ В ХІРУРГІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ Анотація   PDF
V. O. Shaprynskyi, S. M. Shalyhin
 
Том 14, № 1 (2015) ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ ПРИ БАГАТОСУДИННОМУ УРАЖЕННІ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ ПОЄДНАНО З АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ВИСХІДНОЇ АОРТИ Анотація   PDF
I. A. Aksenova, V. V. Sakalov, G. V. Knyshov, B. M. Todurov
 
Том 15, № 2 (2016) ОРГАНОЗБЕРІГАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ З ПРИВОДУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ Анотація   PDF
R. V. Seniutovych, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodiaka, O. H. Ushenko, L. Ya. Kushneryk, I. D. Postevka
 
Том 15, № 1 (2016) ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ МІТОХОНДРІЙ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ПРИ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ Анотація   PDF
V. A. Pastukhova
 
201 - 225 з 410 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>