Том 12, № 4 (2013)

Зміст

Оригінальні дослідження

ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
F. G. Gadzhiyeva
АНАТОМО-ХІРУРГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ ЛІВОЇ ЧАСТКИ ПЕЧІНКИ PDF
P. V. Belous
ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ ПОШКОДЖЕННЯ МЕНІСКІВ КОЛІННОГО СУГЛОБА ШЛЯХОМ МОДЕЛЮВАННЯ ЇХ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
A. V. Ivantsov
КРИТЕРІЇ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ ТА ФІКСАЦІЇ ОБОДОВОЇ КИШКИ В ДІТЕЙ PDF
O. B. Bodnar
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДИН СЕЛЕЗІНКИ PDF
O. V. Belik
ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ ЗА РІЗНИХ УМОВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
D. B. Dombrovsʹkyy, V. V. Savin, Yu. V. Olinyk, Yu. R. Pshyborovsʹka, V. V. Maksymyuk
БУДОВА ЗАМИКАЛЬНОГО АПАРАТУ ТЕРМІНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ ТА ВЕЛИКОГО СОСОЧКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПЛОДІВ ТА НОВОНАРОДЖЕНИХ ЛЮДИНИ PDF
O. V. Tsyhykalo
ПОРІВНЯННЯ ЗМІН В ТОНКІЙ КИШЦІ ПРИ ЛІКУВАННІ ВИСОКОЇ ОБТУРАЦІЙНОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
M. V. Burkov
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ДИНАМІЦІ ПІСЛЯ УШИВАННЯ КЕТГУТОМ ТРАВМАТИЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ПЕЧІНКИ PDF
V. K. Grodetskyy
ДІАБЕТИЧНА ПЕРИФЕРІЙНА НЕЙРОПАТІЯ: ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ГРАДАЦІЯ СТУПЕНІВ УРАЖЕННЯ PDF
O. V. Besedynsʹka, I. S. Davydenko, S. A. Andryeyev, N. M. Navarchuk, V. I. Besedinsʹkyy
РОЛЬ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ В ОПТИМІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ТЕРМІНАЛЬНОЮ НИРКОВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ PDF
M. M. Stetsʹ
ДІАГНОСТИЧНЕ ТА ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ РОЗВИТКУ ГОСТРОЇ ТОНКОКИШКОКОЇ НЕПРОХІДНОСТІ PDF
V. D. Skrypko
ГЕНЕТИЧНІ І НЕЙРОГУМОРАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПАРЕЗУ КИШЕЧНИКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВИБІР ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ PDF
V. I. Moskalyuk
МОДИФІКУЮЧИЙ ВПЛИВ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ НА ЧУТЛИВІСТЬ КЛІТИН ЛОБОВОЇ ЧАСТКИ КОРИ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ-САМЦІВ ДО ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ PDF
T. I. Kmetʹ
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРНОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛУ, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РАННІХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ТРАВМАХ ПЕЧІНКИ PDF
V. K. Grodetskyy
ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОСТОРОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДДІЛІВ СЕРЦЯ ВІД ТИПІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ PDF
M. F. Kovryha, M. S. Hnatyuk, Yu. O. Danylevych
ПРЕДИКТОРИ ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНОГО ПЕРЕБІГУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В ДІТЕЙ PDF
T. V. Sorokman, S. O. Sokolʹnyk, S. V. Sokolʹnyk, V. H. Ostapchuk, L. Yu. Khlunovsʹka

Нові хірургічні технології

СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ PDF
V. V. Maksymyuk
НОВІ СПОСОБИ ГАСТРЕКТОМІЇ ПРИ РАКУ ШЛУНКА (ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙ ТА ПАТЕНТІВ РОСІЇ) PDF
R. V. Senyutovych, O. I. Ivashchuk, A. O. Hontsa, M. A. Senyutovych, O. V. Chornyy

Наукові огляди

ПАТОГЕНЕЗ ВПЛИВУ ПАХВИННОЇ ГРИЖІ НА РЕПРОДУКТИВНУ ФУНКЦІЮ ЧОЛОВІКІВ PDF
I. V. Shkvarkovsʹkyy, O. P. Moskalyuk, O. B. Rusak, V. V. Buchek
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ МОРФОЛОГІЇ СКЛАДОВИХ ОРГАНА ЗОРУ PDF
N. M. Navarchuk

Короткі повідомлення

ОЗНАКИ ПАТОЛОГІЧНОГО МОРФОГЕНЕЗУ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ PDF
D. V. Pronyayev
ПЕРЕКРУЧЕННЯ ТА НЕКРОЗ ЯЄЧНИКА В ДИТИНИ З ПІДОЗРОЮ НА ІЛЕОЦЕКАЛЬНУ ІНВАГІНАЦІЮ PDF
S. O. Sokolʹnyk, D. V. Bodnaruk, O. B. Bodnar, Ye. M. Mykytynsʹkyy, I. I. Pasternak, S. V. Sokolʹnyk
МНОЖИННІ ПЕРФОРАЦІЇ ТОНКОЇ ТА ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ ХВОРОБІ КРОНА PDF
V. B. Reva, O. B. Rusak, O. I. Filipets, O. B. Kolotylo

Методи дослідження

СПОСІБ МОРФОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ PDF
S. I. Ivashchuk, V. P. Silko, M. A. Kurikeru