Том 17, № 1 (2018)

Зміст

Оригінальні дослідження

АНАЛІЗ ЗМІН ФОРМУВАННЯ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРМІНІВ ПОЧАТКУ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ PDF
O. Yu. Sorokina, Zh. V. Filip 6-13
ДОПЛЕРОМЕРТИЧНА КАРТИНА ЕКСТРАЕМБРІОНАЛЬНОГО КРОВОТОКУ В РАННЬОМУ ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ PDF
A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi 14-17
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ В ЕНДОМЕТРІЇ ТА МІОМЕТРІЇ ЖІНОК, ХВОРИХ НА ЛЕЙОМІОМУ МАТКИ PDF
I. V. Byrchak, T. V. Hromova, A. V. Hoshovska 18-21
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИФУЗНОЇ НЕЙРОЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ ГОСТРОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ PDF
V. I. Pivtorak, M. V. Burkov 22-26
CИНДРОМ ПРОТЕЇНМАЛЬНУТРИЦІЇ У ХВОРИХ ПІСЛЯ БІЛІОПАНКРЕАТИЧНОГО ШУНТУВАННЯ В МОДИФІКАЦІЇ HESS-MARCEAU PDF
O. Yu. Usenko, I. M. Todurov, O. V. Perekhrestenko, O. O. Kalashnikov, S. V. Kosiukhno, O. I. Plehutsa, O. V. Shchytov 27-34
СУБМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ ЛІМФОЇДНИХ ВУЗЛИКІВ КЛУБОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ У ДИНАМІЦІ ХРОНІЧНОГО ОПІОЇДНОГО ВПЛИВУ PDF
A. S. Holovatskyi, O. O. Valʹko, K. S. Volkov, S. B. Kramar 35-42
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛІЗАЦІЙ ПОЛІПОЗНИХ УРАЖЕНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
O. Yu. Varyvoda, T. H. Hutor 43-47
ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЇ ПОЗАПЕЧІНКОВИХ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ЗА ДАНИМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ В РЕЖИМІ 3D-COR PDF
L. Yu. Zubko 48-53
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗОРБУЮЧИХ ІМПЛАНТАТІВ У КОСМЕТИЧНІЙ ДЕРМАТОЛОГІЇ НА ПІДСТАВІ ПРОВЕДЕНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
M. O. Turkevych, O. Yu. Turkevych 54-61
ФІКСАЦІЯ НИРКИ У ФІЗІОЛОГІЧНОМУ ПОЛОЖЕННІ ЯК ПРОФІЛАКТИКА РЕЦИДИВУ НЕФРОЛІТІАЗУ ХВОРИХ З КОРАЛОПОДІБНИМИ КАМЕНЯМИ ЄДИНОЇ НИРКИ PDF
V. M. Monastyrskyi, V. I. Pivtorak, V. M. Kapshuk 62-66
ЗМІНИ БІОФІЗИЧНИХ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІОКАРДА ПРИ ОЖИРІННІ PDF
R. V. Duka, V. V. Kosharnyi, L. V. Abdul-Ohly, L. O. Aleksiuk, T. O. Soboleva 67-71
МІКРОСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПРОКСИМАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ТОНКОЇ КИШКИ ПРИ ГОСТРОМУ УСКЛАДНЕНОМУ ПАНКРЕАТИТІ ЯК ПАТОМОРФОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ЕНТЕРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ PDF
V. P. Andriushchenko, D. V. Andriushchenko, V. Z. Makara 72-76
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКОНСТРУКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ЕСТЕТИЧНИХ ДЕФЕКТАХ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ PDF
I. Ya. Dziubanovskyi, S. H. Hryvenko 77-82
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ ТА ВАРІАНТНОЇ АНАТОМІЇ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ PDF
O. V. Tsyhykalo, S. Yu. Palis 83-89
ХІРУРГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА РАК ОБОДОВОЇ КИШКИ, УСКЛАДНЕНИЙ ПЕРФОРАЦІЄЮ PDF
Yu. V. Ivanova, E. V. Mushenko, A. M. Korobov, A. N. Kondratiuk 90-96
МОРФОГЕНЕЗ ЖОВЧНИХ ПРОТОК ЛЮДИНИ В ЕМБРІОНАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ PDF
S. І. Riabyi, І. G. Biriuk, Т. B. Sykyrytska, І. L. Kukovska, D. V. Proniaiev 97-102
АНОМАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ХОРІОНУ: КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ PDF
L. M. Yurieva 103-107

Наукові огляди

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ PDF
V. V. Kryvetskyi, H. P. Rotar, T. V. Protsak, V. P. Shafraniuk 108-113

Короткі повідомлення

АНОМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ СЕРЦЯ В ГРУДНІЙ КЛІТЦІ ПЛОДА PDF
D. V. Proniaiev, S. V. Druchuk, S. I. Riabyi 114-117

Сторінки історії

ДО 35-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ОКУ “ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ” м. Чернівці (історичний нарис) PDF
A. T. Zinchenko, O. I. Hrushko, V. L. Vasiuk, M. V. Hasko, V. P. Polovyi, O. M. Plehutsa, V. V. Stupnytskyi, I. I. Ilashchuk 118-122