Том 16, № 4 (2017)

Зміст

Оригінальні дослідження

СУБМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ КЛІТИН ОЧЕРЕВИНИ ПРИ ФОРМУВАННІ СИНДРОМУ СИСТЕМНОЇ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ PDF
V. V. Boiko, P. N. Zamiatyn, Yu. N. Solovei, A. Y. Trubchanyn, V. P. Nevzorov, O. F. Nevzorova 9-12
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИУ ХВОРИХ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Ya. Yu. Voitiv 13-16
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ, КАСПАЗИ-3 ТА КАСПАЗИ-8 У ХВОРИХ НА ВУЗЛОВІ ФОРМИ ЗОБА НА ФОНІ АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ ТА З АДЕНОМОЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
M. I. Sheremet, V. O. Shidlovskyi, L. P. Sydorchuk, A. D. Bedeniuk, Ya. V. Hyrla 17-21
ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ УСКЛАДНЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАХВИННОЇ ГРИЖІ PDF
I. V. Babii, V. V. Vlasov, A. E. Hurnitskyi 22-24
ЗАПОБІГАННЯ СИНДРОМУ АБДОМІНАЛЬНОЇ КОМПРЕСІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ КИШКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ PDF
O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodiaka, I. K. Morar, I. Ya. Hushul, Yu. Ya. Chuprovska 25-31
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ВОГНИЩЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ PDF PDF
V. V. Maksymiuk, V. V. Tarabanchuk, F. I. Baranetskyi, V. S. Pohirliak, L. V. Kharuk, R. Yu. Marchuk, A. K. Saka 32-36
ТЕМП ДЕКОМПРЕСІЇ ЖОВЧНИХ ПРОТОК ТА ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СИНТЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ ПІСЛЯ ТРАНСПАПІЛЯРНОГО ЕНДОСКОПІЧНОГО БІЛІАРНОГО ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ НА ОБТУРАЦІЙНУ ЖОВТЯНИЦЮ, ЗУМОВЛЕНУ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗО PDF
M. Yu. Nychytailo, O. I. Dziubanovskyi 37-41
ВПЛИВ ОЗОНОТЕРАПІЇ ТА ЛОКАЛЬНОЇ ВАКУУМНОЇ ТЕРАПІЇ НА АКТИВАЦІЮ РЕПАРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНО-ГАНГРЕНОЗНУ ФОРМУ СИНДРОМУ СТОПИ ДІАБЕТИКА PDF
A. H. Iftodii, V. D. Fundiur, V. K. Hrodetskyi, S. O. Yakobchuk, Yu. V. Fundiur, O. V. Fundiur 42-45
ГОСТРИЙ АСЕПТИЧНИЙ НЕКРОТИЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ: ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА PDF
P. H. Kondratenko, M. V. Konkova, H. Ye. Samoilenko, S. O. Zharikov, O. V. Rozenko, M. V. Hmoshynskyi, D. M. Synepupov 46-50
КОМБІНОВАНИЙ ТРАНСПЛАНТАТ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ СТАБІЛЬНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ТІЛ ГРУДНОГО ТА ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛІВ ХРЕБТА PDF
Sh. S. Yuldashev, A. Sh. Shodiev, A. M. Mamadaliev 51-56
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ PDF
S. I. Savoliuk, R. O. Balatskyi, V. I. Zubal 57-60
ХІРУРГІЯ ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЯК СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕБІГУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПЕРФОРАТИВНОЮ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ PDF
S. I. Savoliuk, M. M. Hvozdiak, O. H. Shepetko-Dombrovskyi, H. M. Shepetko-Dombrovskyi 61-65
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЕТАПНОМУ (STEP-UP APРROACH) ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ PDF
I. V. Khomiak, O. V. Rotar, M. F. Nazarchuk, H. H. Petrovskyi, V. I. Rotar, A. I. Khomiak 66-70
ЛАПАРОСКОПІЯ В ЛІКУВАННІ ГОСТРОЇ СПАЙКОВОЇ ТОНКОКИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ PDF
I. M. Deikalo, D. V. Osadchuk, V. V. Bukata 71-73
ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНУ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ХВОРИХ ЛІТНЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ГОСТРИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ PDF
V. K. Churpii, K. L. Churpii, I. K. Churpii 74-76
ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ ГІСТОГЕНЕЗ МЕЗОТЕЛІЮ ОЧЕРЕВИНИ В УМОВАХ РЕПАРАТИВНОЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПРИ СПАЙКОВІЙ ХВОРОБІ PDF
M. I. Pokydko, M. H. Bohachuk, O. A. Yarmak, V. V. Balabuieva, I. M. Vovchuk, T. P. Zarezenko, S. V. Filippov 77-79
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ МЕХАНІЧНОЇ І РІЗНИХ ВИДІВ ДИНАМІЧНОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ PDF
D. P. Polianskyi, V. V. Nepomniashchyi, I. O. Dvornik 80-82
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНДОСКОПІЧНОГО ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВИСОКИМ РИЗИКОМ РЕЦИДИВУ ГАСТРО-ДУОДЕНАЛЬНИХ КРОВОТЕЧ ВИРАЗКОВОГО ҐЕНЕЗУ PDF
V. V. Petrushenko, V. S. Sobko, D. I. Hrebeniuk, Ya. V. Radoha, S. V. Khytruk 83-85
ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ І КЛІНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНДОТОКСИКОЗУ У ХВОРИХ З РОЗПОВСЮДЖЕНИМ ГНІЙНИМ ПЕРИТОНІТОМ PDF
A. Ya. Pavliak 86-90
ЗАСТОСУВАННЯ МІНІІНВАЗИВНОГО ДРЕНУВАННЯ ОБМЕЖЕНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ РІДИННИХ СКУПЧЕНЬ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ГОСТРІЙ ХІРУРГІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ
S. V. Malyk, M. V. Bezruchko, R. B. Lysenko, O. S. Osipov, V. S. Drabovskyi 91-93
МОРФОЛОГІЧНІ СТОСУНКИ МІЖ ЗВЕДЕННЯМ МОЗКУ І МОЗОЛИСТИМ ТІЛОМ ЛЮДИНИ PDF
O. D. Boyagina, Yu. P. Kostilenko 94-97
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ПІЛОНІДАЛЬНОЇ ХВОРОБИ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ PDF
V. S. Konoplitskyi, O. O. Olkhomiak, S. O. Sokolnyk, R. V. Shavliuk 98-102
ЗМІНИ СТРУКТУР НИРКОВОГО КЛУБОЧКА ПРИ УВЕДЕННІ НАДФ НА ТЛІ МОДЕЛЬОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
M. I. Hrytsiuk 103-107
ТОКСОКАРОЗ З ВИРАЖЕНИМ ЕОЗИНОФІЛЬНИМ ЛЕКОЦИТОЗОМ У 3-Х РІЧНОЇ ДИТИНИ – КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК PDF
Gh. Plăcintă, T. Știrbu, I. Vinogradov 108-112
ВПЛИВ РУКАВНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА НА ВУГЛЕВОДНИЙ ОБМІН У ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ PDF
I. M. Todurov, O. I. Plehutsa, O. V. Perekhrestenko, O. O. Kalashnikov, S. V. Kosiukhno, V. V. Kucheruk, O. V. Shchytov, O. A. Potapov 113-118
РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ БУДОВИ ШИЙКИ МАТКИ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
O. V. Huzik 119-122
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИГІПОКСАНТНОЇ ТЕРАПІЇ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ГІПОПАРАТИРЕОЗУ PDF
V. D. Skrypko, A. Ya. Pasko, O. H. Popadynets 123-129
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ДІЛЯНЦІ ТОВСТО-ТОВСТОКИШКОВОГО АНАСТОМОЗУ В УМОВАХ СТРЕСУ ТА ПІСЛЯ СУБСЕРОЗНОГО ВВЕДЕННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ PDF
A. V. Dusyk, O. M. Slobodian, H. Ya. Kostiuk 130-134
КІЛЬКІСНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНІЙ ПОРТАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ PDF
L. V. Tatarchuk, M. S. Hnatiuk 135-138

Нові хірургічні технології

СПОСІБ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ТРІЩИНИ ВІДХІДНИКА PDF
A. H. Iftodii, I. M. Kozlovska 139-142

Дискусії

НОВИЙ АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ТЯЖКОСТІ ПАЦІЄНТА PDF
A. N. Belousov 143-148
НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕРИТРОЦИТВМІСНИХ КОМПОНЕНТІВ КРОВІ У ДИТЯЧІЙ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ПОЗИЦІЇ КЛІНІЧНОЇ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ PDF
O. I. Malyhon, O. V. Piontkovska, Ye. V. Strilets, O. V. Borysov, S. M. Bilohurov 149-154