Том 16, № 2 (2017)

Зміст

Оригінальні дослідження

ОЦІНКА СТУПЕНЯ ФІБРОЗУ ЯК КРИТЕРІЙ ВИБОРУ СПОСОБУ ТА ОБ’ЄМУ РЕЗЕКЦІЇ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ PDF
O Ye Kanikovskyi, I V Pavlik 6-9
МІКРОЦИРКУЛЯТОРНІ ЗМІНИ В ГНІЙНОГО-ЗАПАЛЬНОМУ ВОГНИЩІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ PDF
M D Zheliba, M G Bogachuk, T P Zarezenko, V V Balabuyeva, I M Vovchuk 10-11
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ТРАВМ ПЕЧІНКИ В ХІРУРГІЧНІЙ КЛІНІЦІ PDF
I A Akperov, A I Martynenko, Yu A Butenko, R V Okushko 12-14
ДИСПЛАЗІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК ПРЕДИКТОР ВИНИКНЕН-НЯ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ СПАЙКОВОЇ КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ PDF
V V Arseniuk, A M Bartosh, O V Hryniv, M I Smotrov, T V Didych, T L Arseniuk 15-17
КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ PDF
V V Arseniuk, A M Bartosh, O V Hryniv, T V Didych, D V Petruk, M I Smotrov 18-20
РОЛЬ ХІРУРГІЧНОГО ЕТАПУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ЛОКАЛЬНИМ РЕЦИДИВОМ РАКУ ЯЄЧНИКІВ PDF
V V Boyko, K V Kharchenko, S O Savvi, O P Manzhura, O M Kliusov 21-28
ЛАБОРАТОРНА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МЕЗЕНТЕРІАЛЬНОГО КРОВООБІГУ PDF
V V Boyko, V N Lykhman, A N Shevchenko, A A Merkulov, Ye V Merkulova, K R Mardanian 29-32
УСКЛАДНЕНІ ПОСТНЕКРОТИЧНІ КІСТИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ: ТАКТИЧНІ ПІДХОДИ PDF
A G Butyrskiy, S S Hylko, A N Skoromnyi, O V Bobkov, I I Fomochkin, A K Vlahov 33-37
МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ВУЗЛОВОГО ЗОБУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ ПУНКЦІЙНОЇ БІОПСІЇ PDF
V Ye Vansovych, Yu M Kotik 38-40
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ У ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ КОРОТКОЇ ТОНКОЇ КИШКИ PDF
D Yu Guliayeva 41-44
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУЗИИ СЕРДЦА PDF
D P Zamiatin 45-51
СПОСОБИ БIЛIАРНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ ПРИ МЕХАНIЧНIЙ ЖОВТЯНИЦI У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ PDF
O Ye Kanikovskyi, Ya V Karyi, Yu V Babiichuk 52-55
РОЛЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ ЕНТЕРОСТОМІЇ В ПРОФІЛАКТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ОПЕ-РАЦІЯХ НА СИГМОПОДІБНІЙ ОБОДОВІЙ ТА ПРЯМІЙ КИШЦІ PDF
S O Kosulnikov, S I Karpenko, K V Kravchenko, S A Tarnopolskyi, A A Klishin 56-58
ЛАПАРОТОМНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ У ХВОРИХ НА УСКЛАДНЕНІ ПСЕВДОКІСТИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПЕРШОГО ТИПУ PDF
I A Kryvoruchko, N M Goncharova, Yu V Ivanova, Ye V Mushenko, O V Pasternak 59-62
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ АБДОМІНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМУ ПІСЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ PDF
O B Kutovyi, Ye M Zavizion, O M Pertseva, A I Kucheriavenko, R M Stepanenko 63-66
ГЕПАТОПРОТЕКЦІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ ДОБРОЯКІСНОГО ТА ЗЛОЯКІСНОГО ГЕНЕЗУ PDF
B O Matviichuk, S L Rachkevich, I A Retvinskyi, M R Kavka 67-70
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПРОКСИМАЛЬНОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ СТЕПЛЕРНОГО ШВА ШЛУНКОВОЇ ТРУБКИ ПІСЛЯ РУКАВНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА ТА БІЛІОПАНКРЕАТИЧНОГО ШУНТУВАННЯ В МОДИФІКАЦІЇ HESS-MARCEAU PDF
I M Todurov, O V Perehrestenko, O O Kalashnikov, S V Kosiuhno, V V Kucheruk, O I Plegutsa 71-74
ПРОГРАМОВАНІ РЕЛАПАРОТОМІЇ ЯК МЕТОД ЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЛІТРАВМОВАНИХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОЖИРІННЯМ PDF PDF
S D Himich, O M Chemerys 75-78
НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ЕХІНОКОКОВИХ КІСТ ПЕЧІНКИ PDF
V V Petrushenko, V I Stoyika, D I Hrebeniuk, Ya V Radioha, S S Stukan, K M Pankiv 79-82
ВІКОВА ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНА НЕДОСТАТАНІСТЬ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ У ХВОРИХ З ВЕНТРАЛЬНИМИ ГРИЖАМИ PDF
O O Vorovskyi, V O Shaprynskyi, Yu A Kapitanchuk 83-86
ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПЕРИТОНІТУ PDF
M M Hresko, M D Hresko 87-90
ЗАСТОСУВАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ КИШКОВОЇ СИМПАТОЛІТИЧНОЇ БЛОКАДИ З МЕТОЮ ЗАПОБІГАННЯ СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ PDF
M I Pokydko, O A Yarmak, M G Bohachuk, A B Funikov, V V Balabuyeva, T P Zarezenko, S V Filipov 91-93
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЗЕРНОЇ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЇ ТА ЛАЗЕРНОЇ ДОПЛЕРІВСЬКОЇ ФЛОУМЕТРІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ КРОВОПОСТАЧАННЯ СТОПИ PDF
S V Sander 94-97
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙТРОФІЛЬНО-ЛІМФОЦИТАРНОГО ІНДЕКСУ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ІНФІКУВАННЯ ВИРАЗОК У ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ PDF
Yu O Fooss, V P Poliovyi, A O Voloboyeva 98-100
ЛЕЙОМІОМИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ PDF
V O Saprynskyi, O A Kaminskyi, V F Kryvetskyi, V D Romanchuk, Yu A Myronyshyn, Ya M Pashynskyi, Yu V Kukareva 101-105
ФАКТОР ЛІКАРСЬКОЇ ПОМИЛКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ХІРУРГА, ШЛЯХИ ЇЇ МІНІМІЗАЦІЇ XML
Yu F Kushta, Yu O Kushta 106-109
СТРЕС ЯК ФАКТОР ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ ТРЕТИННОГО ПЕРИТОНІТУ XML
O B Matvyichuk 110-112
ДИНАМІКА ЗМІН СУБМІКРОСКОПІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАЗМОЦИТІВ З ТКАНИНИ КАПСУЛИ, ЩО ОТОЧУЄ ВОГНЕПАЛЬНИЙ ОСКОЛОК В СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ PDF
V V Boyko, P N Zamiatin, V V Nehoduiko, V P Nevzorov, O F Nevzorova 113-115
ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ЗІ СПАЙКОВОЮ КИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ (КЛІНІКО–ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) PDF
I A Dvornik, V V Nepomniashchui 116-120
ДИНАМІКА ЗМІН ПОКАЗНИКІВ рН ГНІЙНИХ РАН НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
V O Shaprynskiy, S S Skalskyi 121-123
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ТА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ СТРИКТУР СТРАВОХОДУ PDF PDF
V O Shaprynskiy, V F Kryvetskyi, Ye V Shaprynskyi 124-128
УСКЛАДНЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ PDF
I V Shkvarkovskyi, I A Bryndak, O P Moskaliuk, A I Shkvarkovskyi 129-132
МІКРО- ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНА БУДОВА ШИЙКИ МАТКИ У ЗРІЛОМУ ТА ЛІТНЬОМУ ПЕРІОДАХ ОНТОГЕНЕЗУ PDF
O V Huzik 133-137

Короткі повідомлення

КЛІНІКО-АНАТОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВУЛЬНЕРОСКОПІЇ ПРИ МАСИВНИХ ПОРАНЕННЯХ ГРУДНОЇ КЛІТКИ PDF
V V Yatskiv, I Yu Polianskyi, S Ye Frimet, Yu D Lukiyanchuk, S M Mereutsa 138-140
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ДІАГНОСТИКИ НЕКОМПАКТНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ PDF
O S Polianska, I O Makoviychuk, K M Zlonnikova, N D Harasym 141-144