Том 16, № 1 (2017)

Зміст

Оригінальні дослідження

КОРЕКЦІЯ ЕМОКСИПІНОМ СТРУКТУРНИХ ЗМІН НИРОК ТА БІОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГОСТРОМУ ПОШКОДЖЕННІ НИРОК PDF
S P Melnychuk, T G Kopchuk 6-10
ПЛАЦЕНТАРНА ЛУЖНА ФОСФАТАЗА В ТРОФОБЛАСТІ ПЛАЦЕН-ТИ ВАГІТНИХ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЮ АНЕМІЄЮ ЗА УМОВ ПЕРЕДЧАСНОГО ДОЗРІВАННЯ ХОРІАЛЬНОГО ДЕРЕВА PDF
O V Garvasiuk, O M Davydenko, I S Davydenko 11-16
СТРУКТУРНІ ОЗНАКИ ДИСФУНКЦІЇ ВЛАСНИХ ЗАЛОЗ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛЬНИЙ ГЕПАТИТ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПЇЇ PDF
O O Shevchenko, P S Nazar, M M Levon, O V Zorenko 17-20
МОРФОГЕНЕЗ ПЕЧІНКИ ТА СУМІЖНИХ ІЗ НЕЮ СТРУКТУР У ПЕРЕДПЛОДІВ ЛЮДИНИ PDF PDF
M P Kavun, B Yu Banul, O.-M. Popeliuk 21-23
ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ЯКІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ КОМІРКОВИХ ВІДРОСТКІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У МОЛОДИХ ОСІБ PDF
Yu I Kuhlevskyi, V O Student, Z Z Masna 24-29
СКАНУЮЧА ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ СЕРЦЯ БІЛИХ ЩУРІВ PDF
V Yu Pokotylo, L R Mateshuk-Vatseba, I I Shnitsar, S V Kozlov, P B Pokotylo 30-33
ОСОБЛИВОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ СТРАВОХОДУ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
O P Antoniuk, V V Kryvetskyi, F D Marchuk, O F Marchuk 34-37
ІНТЕНСИВНІСТЬ ДЕГРАДАЦІЇ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІЛКІВ У ВОЛОЗІ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ОКА ПРИ ПРОНИКНОМУ ПОРА-НЕННІ РОГІВКИ, РАЙДУЖКИ І КРИШТАЛИКА В ЕКСПЕРИМЕНТІ: ВПЛИВ ПРОСТАГЛАНДИНІВ ТА ІНГІБІТОРІВ СИНТЕЗУ ЕЙКОЗАНОЇДІВ PDF
Ya I Penishkevych, V I Ushakov, O P Kuchuk 38-41
НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ КРАНІОВЕРТЕБРАЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ PDF
I I Kryvetska, V M Pashkovskyi, O O Zhukovskyi, O M Nika, N I Kolesnik, I V Kryvetskyi, V I Narsiya 42-46
ЗАСТОСУВАННЯ ВИКЛИКАНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ МОЗКУ В ДІАГНОСТИЦІ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ PDF
O O Zhukovskyi, V M Pashkovskyi, I I Kryvetska, O M Nika, N I Kolesnik 47-50
ВЕНОЗНИЙ ТРОМБОЕМБОЛІЗМ У ХІРУРГІЇ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ PDF
O Yu Usenko, V Yi Smorzhevskyi, Yu Ya Voyitiv, Yan Siyao 51-54
СТАН ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ АОРТИ ТА МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК ТА ВИСОКИМ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ РЕПЕРФУЗІЙНОГО СИНДРОМУ PDF
O B Kolotylo 55-58
ВПЛИВ МЕКСИДОЛУ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ПЕРШОЇ СТАДІЇ ГАРЯЧКИ PDF
T G Kopchuk, S P Melnychuk 59-64
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ. МОРФОЛОГІЧНА І ІМУНОГІСТОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
D V Dombrovsky, V V Savin, V V Maksymyuk 65-68
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ НОСОВОЇ ДІЛЯНКИ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ССАВЦІВ PDF
N B Kuzniak 69-75
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ЗВ’ЯЗКУ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ З МОРФОЛОГІЧНИМИ ВАРІАНТАМИ ДЕПОЗИТІВ КАЛЬЦІЮ В ДІЛЯНЦІ ХОРІАЛЬНОГО ДЕРЕВА ПЛАЦЕНТИ МЕТОДАМИ КОРЕЛЯЦІЇ (АСОЦІАЦІЇ) МІЖ ЯКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ PDF
A I Popovych, I S Davydenko, O V Lazaruk 76-80
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ЦИСТИТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗОНОТЕРАПІЇ PDF PDF
Sh S Yuldashev, S A Allazov, S A Ruziboev 81-84
ЗНАЧЕННЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ІНДЕКСУ ІНТОКСИКАЦІЇ В ОЦІНЦІ ТЯЖКОСТІ ІНФЕКЦІЇ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ PDF
S A Allazov, S A Ruziboev 85-88
ПРО НАПРЯМКИ ЛІМФОВІДТОКУ В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ ЛЮДИНИ PDF
M G Fedosenko, O I Melnyk, V M Tytarenko, M R Ignatyshchev, M A Bezshtanko, V I Prymachenko, O I Azarov 89-92
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОВЕНОЗНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОГУЛЯЦІЇ У ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК PDF
O M Vayinagyi, V V Lytvak, Ya P Lani 93-96
ПОРІВНЯЛЬНА АНАТОМІЯ АОРТИ ТА ЇЇ ГІЛОК PDF
M N Tsytovskyi 97-102
СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ФОРМ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЛОКАЛЬНОГО КРІОВПЛИВУ PDF
S I Ivashchuk, O Ya Stoyika, R R Koval, O V Besedynska 103-106
МАСОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАМЕР СЕРЦЯ ДОСЛІДНИХ ТВАРИН З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ PDF
O B Slabyi, L V Tatarchuk, M S Hnatiuk 107-110
МІКРОСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СТІНКИ ОБОДОВОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
Yu Ya Kryvko, N I Hresko 111-114
ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ, ОСТЕОСИНТЕЗ ЯКИМ ПРОВО-ДИВСЯ МЕТАЛЕВИМИ ТА ПОЛІМЕРНИМИ ФІКСАТОРАМ PDF
O G Dudko, I V Storoschuk, V V Pickula, Yu V Strashok, M I Ribak, S M Alkamel, N B Reshetilova 115-116
ОСОБЛИВОСТІ ВАСКУЛОГЕНЕЗУ ІНТРАМУРАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СПІЛЬНОЇ ЖОВЧНОЇ ПРОТОКИ У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
S I Ryabyi 117-119
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯДЕРНОГО ХРОМАТИНУ ЕКЗОКРИНОЦИТІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ З НОРМАЛЬНОЮ МАСОЮ ТІЛА ТА НА ТЛІ ОЖИРІННЯ PDF
V S Smandych, O Ye Mandryk, O V Besedynska, I A Vivsiana 120-125
ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ІОННО-РЕГУЛЯТОРНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК СТАТЕВОЗРІЛИХ ТА НЕСТАТЕВОЗРІЛИХ КРИС ЗАЛЕЖНО ВІД АКТИВНОСТІ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
Y M Vepriuk, Y V Tovkach, Yu E Rogovyi, I S Rykhlo 126-128
АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОСОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ ЛЮДЕЙ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ PDF
N R Yemelianenko 129-132
ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЇ СУДИННИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕЧІНКОВО-ДВАНАДЦЯТИПАЛОКИШКОВОЇ ЗВʼЯЗКИ ПІЗНІХ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ PDF
R V Yuzko, O M Slobodian 133-136

Наукові огляди

ОНТОЛОГІЯ ВРОДЖЕНИХ ВАД СКЕЛЕТА СТОПИ PDF
T V Khmara, A S Afonkina, Ya M Vasylchyshyn, I G Biriuk, A V Vasylchycsyna 137-143

Дискусії

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ З УРАХУВАННЯМ НЕЙРОГУМОРАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА СУПУТНІХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА СТАЦІОНАРНОМУ ТА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ PDF
V K Tashchuk, T M Amelina, O S Polianska 144-147

Короткі повідомлення

ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧОВОДІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
R V Seniutovych, O I Ivashchuk, V Yu Bodiaka, V P Ungurian, I I Shumko 148-151
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ТЯЖКОЇ ПОЛІТРАВМИ У ПІДЛІТКА PDF
O B Bodnar, A G Iftodyi, V S Hashchuk, B M Bodnar, L I Vatamanesku 152-155