Том 14, № 4 (2015)

Зміст

Оригінальні дослідження

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ВЕНОЗНУ НЕДОСТАТНІСТЬ, УСКЛАДНЕНУ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ М’ЯКИХ ТКАНИН PDF
V. P. Polovyi, R. I. Sydorchuk, H. S. Kuchurian, A. S. Palianytsia 6-9
ПОБУДОВА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ: МОЖЛИВОСТІ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЗУБЦЯ Т PDF
V. K. Tashchuk, P. R. Ivanchuk, O. S. Polianska, I. T. Rusnak 10-16
ВПЛИВ ЕЙКОЗАНОЇДІВ ТА БЛОКАТОРІВ ЇХ СИНТЕЗУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛІЗИСУ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІЛКІВ У ВОЛОЗІ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ОКА ПРИ ПРОНИКНОМУ ПОРАНЕННІ СКЛЕРИ В ЕКСПЕРИМЕНТ PDF
Ya. I. Penishkevych 17-20
МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ПОШИРЕНОГО ПЕРИТОНІТУ НА ТЛІ РАКУ ТОВСТОЇ КИШКИ PDF
I. Ya. Hushul 21-25
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ВРОДЖЕНИХ ВАД У ДІТЕЙ PDF
L. V. Melnychuk 26-29
ВПЛИВ ВВЧ ОПРОМІНЕННЯ НА РЕПАРАЦІЮ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
M. V. Isaev 30-33
МОРФОГЕНЕЗ ШКІРИ ТА ЇЇ ПОХІДНИХ В ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
V. V. Kryvetskyi, F. D. Marchuk 34-38
ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ СУДИН ТА СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ПРОХІДНОСТІ ЧЕРЕВНОЇ ЧАСТИНИ АОРТИ ПІСЛЯ ЇЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗВУЖЕННЯ ТА ЇХ МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ PDF
Yu. M. Havryshchuk 39-44
МОРФОГЕНЕЗ ПОРОЖНЬОЇ ТА КЛУБОВОЇ КИШОК У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
O. P. Antoniuk 45-48
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ НИРОК ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ЩУРІВ PDF
I. V. Pylypko, O. Ya. Halytska-Kharkhalis 49-53
ЗМІНИ ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ВАГІТНИХ ПРИ ПЛАЦЕНТАРНІЙ ДИСФУНКЦІЇ PDF
I. V. Kalinovska 54-55
МОРФОГЕНЕЗ І ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ПОХІДНИХ СЕЧОВО-СТАТЕВОЇ ПАЗУХИ НА ПОЧАТКУ ПЕРЕДПЛОДОВОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
L. O. Stryzhakovska 56-60
ВПЛИВ ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ КТП ЛАЗЕРА НА ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ, КРОВІ, ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ ТА ФУНКЦІЇ НИРОК PDF
Yu. Ye. Rohovyi, R. I. Maikan 61-66
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ ГЛИБОКОЇ ВЕНОЗНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ВАРИКОЗНІЙ ХВОРОБІ НИЖНІХ КІНЦІВОК PDF
V. B. Hoshchynskyi, R. S. Kokhan 67-71
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМИ КОМІРКОВИХ І БАЗАЛЬНИХ ДУГ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ В ОСІБ РІЗНОЇ СТАТІ PDF
L. O. Dakhno, Z. Z. Masna 72-75
ОКИСНОМОДИФІКОВАНІ БІЛКИ ЗА ГІСТОХІМІЧНИМИ ДАНИМИ У НИРКАХ І ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ЗА НЕІНФІКОВАНОГО ТА ІНФІКОВАНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ PDF
Yu. Ye. Rohovyi, O. V. Bilookyi 76-79
ЧАСТОТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ ГІПОСПАДІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
I. V. Lastivka, V. I. Pivtorak, M. O. Ryznychuk 80-83
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК, ЩО ХВОРІЮТЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ PDF
O. V. Romaniuk 84-86
УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУПРАОПТИЧНОГО ЯДРА ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПЕРІЛЮМІНІЗАЦІЇ PDF
K. V. Vlasova 87-90
АНАЛІЗ ЩІЛЬНОСТІ МЕЛАТОНІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ У НЕЙРОНАХ ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНИХ ЯДЕР ГІПОТАЛАМУСА ЩУРІВ ЗА МОДИФІКАЦІЙ ФОТОПЕРІОДУ ТА УВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ PDF
I. S. Davydenko, R. Ye. Bulyk, O. V. Tymofii 91-94
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ОСВІТЛЕННЯ НА СУБМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ СУПРАХІАЗМАТИЧНИХ ЯДЕР ГІПОТАЛАМУСА PDF
R. Ye. Bulyk, A. I. Burachyk 95-98
СТОКС-ПАРАМЕТРИЧНІ АВТОФЛУОРЕСЦЕНТНІ МІКРОСКОПІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ОПТИЧНО АНІЗОТРОПНИХ ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗРІЗІВ ТКАНИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ НА РАННІХ ТЕРМІНАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ PDF
T. M. Boichuk, O. H. Ushenko, M. I. Hrytsiuk 99-103
ФЕТАЛЬНИЙ МОРФОГЕНЕЗ ПРИВУШНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ПРИВУШНОЇ ПРОТОКИ PDF
O. M. Slobodian, L. P. Lavriv 104-106
МІНІІНВАЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ ПАНКРЕАТОГЕННИХ АБСЦЕСІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ PDF
V. V. Maksymiuk 107-109
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СУДИННОЇ ОБОЛОНКИ ОЧНОГО ЯБЛУКА ПЛОДА ЛЮДИНИ PDF
B. H. Makar, I. I. Savka 110-114
СПОСОБИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ АБДОМІНАЛЬНОГО КРИПТОРХІЗМУ В ДІТЕЙ PDF
O. B. Bodnar 115-118

Методи дослідження

НАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУР СІДНИЧНОЇ ДІЛЯНКИ В ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
A. V. Vasylchyshyna, T. V. Khmara, O. V. Tsyhykalo 119-124