Том 14, № 3 (2015)

Зміст

Оригінальні дослідження

СВІТЛООПТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН НЕЙРОНІВ ІНТРАМУРАЛЬНОГО НЕРВОВОГО АПАРАТУ ТОВСТОЇ КИШКИ В ПІЗНІ ТЕРМІНИ ПІСЛЯ ДИСТАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ТОНКОЇ КИШКИ PDF
V. M. Fedorak 6-9
МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЖОВЧНОГО МІХУРА ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ PDF
I. V. Dudka 10-14
ІНТЕНСИВНІСТЬ ДЕГРАДАЦІЇ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ БІЛКІВ У ВОЛОЗІ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ОКА ПРИ ПРОНИКНОМУ ПОРАНЕННІ ВІЙЧАСТОГО ТІЛА В ЕКСПЕРИМЕНТІ: ВПЛИВ ПРОСТАГЛАНДИНІВ ТА ІНГІБІТОРІВ СИНТЕЗУ ЕЙКОЗАНОЇДІВ PDF
Ya. I. Penishkevych 15-18
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ТКАНИН ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИПУ 2 ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРАПІЇ СУПРОВОДУ І СПОСОБУ ПРОТЕЗУВАННЯ PDF
O. O. Maksymiv, O. B. Bielikov, N. I. Bielikova 19-22
МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТОНКОЇ КИШКИ ЩУРІВ В УМОВАХ ДІЇ ЦИКЛОФОСФАМІДУ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ БЕНЗОФУРОКАЇНОМ ТА МЕТИЛУРАЦИЛОМ PDF
H. O. Bondarchuk 23-26
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОГО ТА АКУШЕРСЬКО- ГІНЕКОЛОГІЧНОГО АНАМНЕЗУ ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ PDF
I. V. Byrchak 27-29
ХАРАКТЕРИСТИКА ІОНОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ЗА УМОВ ДІЇ ХЛОРИДУ АЛЮМІНІЮ У СТАТЕВОЗРІЛИХ ТА СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ ЩУРІВ НА ТЛІ ГІПОФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ PDF
Yu. M. Vepriuk 30-33
АНТРОПОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТУДЕНТОК СУМСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
A. Ye. Shepieliev, P. M. Indyk 34-36
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЧНИХ ЗМІН ПОЗДОВЖНІХ ПАРАМЕТРІВ У КУРСАНТІВ, УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ НА ДРУГОМУ РОЦІ НАВЧАННЯ PDF
V. M. Andriichuk 37-39
АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ КОМІРКОВОЇ ЧАСТИНИ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ТА ЙОГО ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ У ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ ТА ЖІНОЧОЇ СТАТІ PDF
R. P. Krynytskyi 40-43
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРОМЕНИСТОГО ВІНЦЯ ЗА УМОВ ДВОТИЖНЕВОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
A. V. Zinko 44-47
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА БІЛКІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ PDF
V. V. Maksymiuk, V. V. Tarabanchuk, M. O. Hryshyn 48-53
ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ГРАНУЛЯЦІЙНОЇ ТКАНИНИ НАВКОЛО ЕЛЕМЕНТІВ СІТЧАСТОГО ІМПЛАНТАТУ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ НА ТЛІ ЗЛОЯКІСНОГО ПУХЛИННОГО ПРОЦЕСУ PDF
I. K. Morar, O. I. Ivashchuk, I. S. Davydenko, V. Yu. Bodiaka, V. V. Vlasov 54-57
ВПЛИВ L-АРГІНІНУ ТА L-NAME НА МОРФОЛОГІЮ ЕРИТРОЦИТІВ ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ PDF
N. V. Yefimenko, K. P. Dudok, N. I. Klymyshyn, N. O. Sybirna 58-61
ЗМІНИ ГОРМОНІВ ТРОФОБЛАСТУ ПРИ НЕВИНОШУВАННІ ВАГІТНОСТІ PDF
D. O. Kondria 62-64
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У НИРКАХ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЇ PDF
O. A. Romashkina, R. P. Piskun 65-67
МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЇ ЕДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ PDF
L. Z. Baziuta, S. P. Polova 68-70
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ, ЛИЦЯ ТА ЧЕРЕПА НА ПОЧАТКУ ПЛОДОВОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ PDF
N. S. Korchynska, O. M. Slobodian, Yu. Ye. Rohovyi 71-75
МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ ПРИ ІМПЛАНТАЦІЇ ДО ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ГІДРОКСИЛАПАТИТНОГО МАТЕРІАЛУ ОК-015, ЛЕГОВАНОГО МАРГАНЦЕМ PDF
V. V. Kryvetskyi, Ye. Ya. Kostenko 76-80
ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ АРХІТЕКТОНІКИ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ PDF
O. A. Gorustovich, Ye. S. Okolokulak 81-85
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАЗМИ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНИХ ВИРАЗОК ШЛУНКА PDF
O. Yu. Usenko, Ya. V. Radoha, D. I. Hrebeniuk 86-89
ОПТИМІЗАЦІЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ МУКОЗО-ПЕРІОСТАЛЬНІЙ ТРАВМІ PDF
M. V. Kasiianchuk, P. M. Fochuk, Yu. M. Kasiianchuk, R. M. Kasiianchuk 90-92
КОМПРЕСІЙНО-ЗШИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛІКУВАННІ АКУШЕРСЬКИХ КРОВОТЕЧ ПРИ АБДОМІНАЛЬНОМУ РОЗРОДЖЕННІ PDF
R. B. Yusupbaev 93-96
РАДІОНУКЛІДНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРИФЕРІЙНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ОБЛІТЕРУЮЧИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПОЄДНАНИЙ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ PDF
V. I. Rusyn, V. V. Korsak, V. V. Rusyn, F. V. Horlenko, V. V. Mashura, M. I. Pekar 97-100
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ТА ЕНДОВЕНОЗНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ОБЛІТЕРАЦІЇ PDF
O. Yu. Usenko, V. V. Petrushenko, A. Ye. Tatarin, D. I. Hrebeniuk 101-105

Дискусії

СИНДРОМ HERLYN-WERNER-WUNDERLICH: ОБСТРУКТИВНИЙ ГЕМІВАГІНА З ІПСІЛАТЕРАЛЬНОЇ АГЕНЕЗІЇ НИРКИ ТА ПОДВОЄННЯМ МАТКИ PDF
A. Ye. Mishina 106-110

Короткі повідомлення

ДИНАМІКА ВІКОВОЇ МІНЛИВОСТІ МЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ В АДАПТИВНОМУ ПЕРІОДІ РОСТУ (повідомлення 1) PDF
S. M. Fedorchuk 111-113
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК КІНЦІВОК PDF
I. R. Trutiak, V. I. Medzyn, Yu. I. Trutiak, T. V. Khoma 114-116
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОПЕРАЦІЙНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ У КЛІНІЦІ КАФЕДРИ ХІРУРГІЇ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Ya. Yu. Voitiv 117-119

Проблеми викладання

НАГАЛЬНІ ПИТАНЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МЕДИЦИНИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ З ОПЕРТИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ТА ТОПОГРАФІЧНОЮ АНАТОМІЄЮ PDF
O. M. Pronina, S. I. Danylchenko, V. V. Shevchenko, A. M. Bilych 120-122

Наукові огляди

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ: КЛІНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ І ДОСЯГНЕННЯ В ІСТОРІЧНОМУ АСПЕКТІ PDF
V. K. Tashchuk, O. S. Polianska, P. R. Ivanchuk, S. I. Hrechko, T. M. Amelina 123-134