Том 14, № 2 (2015)

Зміст

Оригінальні дослідження

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РОДОРОЗРІШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ PDF
M. M. Matlubov, A. A. Semenikhin, F. P. Nishanova, O. V. Kim, E. G. Khamdamova, S. A. Ruzibaev 6-10
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МАЛОІНВАЗИВНИХ ХІРУРГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ЗАКРИТИХ ТРАВМ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ PDF
D. V. Petruk, O. O. Pidmurniak 11-14
ГЕНОТИПІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА ЗМІНАМИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я PDF
V. V. Podolskyi, Z. I. Rossokha 15-20
МАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ РИЗИКУ НА ВИНИКНЕННЯ УРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ У ДІТЕЙ PDF
N. I. Pidvysotska 21-25
КЛІНІКО-АНАТОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПУСКАННЯ ЯЄЧОК У КАЛИТКУ PDF
T. V. Khmara, A. B. Khmara, V. V. Kuftiak 26-28
ДИНАМІКА ГІСТОЛОГІЧНИХ ЗМІН СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ ОПІКОВОЇ ТРАВМИ ШКІРИ PDF
I. V. Bulko 29-32
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПОДОЦИТІВ ЄДИНОЇ НИРКИ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ КОНТРЛАТ PDF
V. I. Pivtorak, V. M. Monastyrskyi 33-37
ПРЕНАТАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ВЕН ПЕЧІНКИ PDF
O. M. Slobodian, M. P. Kavun, M. M. Vatsyk 38-41
СТАН КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ ХВОРИХ НА ЗАЩЕМЛЕНІ ГРИЖІ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ PDF
V. P. Polovyi, S. I. Railianu, R. I. Sydorchuk, A. S. Palianytsia 42-44
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНДОСКОПІЧНОГО ТА ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ГЕМОСТАЗУ В ДІТЕЙ ІЗ ВИРАЗКОВИМИ ШЛУНКОВО-КИШКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ PDF
S. O. Sokolnyk 45-48
ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ЖОВЧНОГО РЕФЛЮКСУ У ХВОРИХ НА ЖОВЧНОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ PDF
V. B. Reva, O. B. Kolotylo, I. M. Sribnyi 49-51
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЛКОВОЇ ОБОЛОНКИ КАВЕРНОЗНИХ ТІЛ СТАТЕВОГО ЧЛЕНА У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ PDF
T. A. Kvyatkovskaya, Ye. A. Kvyatkovskiy 52-54
РОЗПОДІЛ РЕЦЕПТОРІВ ДО ЛЕКТИНУ АРАХІСУ ЗЕМЛЯНОГО В ГІСТОХІМІЧНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ ЯЄЧОК ЩУРІВ ПІСЛЯ ОПРОМІНЕННЯ ЇХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ ТА ВЖИВАННЯ НАСТОЯНКИ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ PDF
O. M. Sharapova 55-57
ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНІЙ РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ НА ТЛІ ГІПОТИРЕОЗУ PDF
T. V. Reva 58-60
МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ТА ПАРЕНХІМИ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ЧОЛОВІКІВ ВІКОМ 22-35 РОКІВ PDF
O. Ye. Khallo 61-63
ДИНАМІКА ЗМІН ЩІЛЬНОСТІ КЛІТИННИХ ЕЛЕМЕНТІВ СВІТЛИХ ЦЕНТРІВ ЛІМФОЇДНИХ ВУЗЛИКІВ БІЛОЇ ПУЛЬПИ СЕЛЕЗІНКИ ЩУРІВ-САМЦІВ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ВПРОДОВЖ МІСЯЦЯ ПІСЛЯ АНТИГЕННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ОРГАНІЗМ PDF
A. S. Holovatskyi, A. O. Herbut, O. I. Hetsko, E. S. Dobrianska, V. Y. Palapa, M. Yu. Kochmar, T. F. Rosola, T. Ya. Hetsko 64-67
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОРИ МОЗОЧКА ЩУРА ЗА УМОВ 6-ТИЖНЕВОГО ВВЕДЕННЯ ОПІОЇДУ PDF
L. R. Mateshuk-Vatseba, A. M. Bekesevych 68-71
УЛЬТРАСТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНДОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ТА ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ ДОВГОТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF
P. M. Popyk, L. R. Mateshuk-Vatseba 72-76

Наукові огляди

ГОСТРА МЕЗЕНТЕРІАЛЬНА ІШЕМІЯ. КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
I. O. Kozak 77-81
ШИШКОПОДІБНА ЗАЛОЗА І ОРГАНИ ФОТОРЕЦЕПЦІЇ: ФІЛОГЕНЕТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ У ХРЕБЕТНИХ PDF
V. P. Pishak, M. I. Kryvchanska, O. V. Pishak, O. O. Hromyk 82-87

Короткі повідомлення

АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОВТОРНОЇ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ХВОРИХ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ АПЕНДЕКТОМІЇ PDF
R. Hallon, N. Geron, S. Teplytsky, H. Mizrahi 88-89

Проблеми викладання

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ І ЕМБРІОЛОГІЇ ЗАПОРІЖСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF
V. K. Syrtsov, L. V. Makyeyeva, O. G. Aliyeva, I. V. Sidorova, O. I. Potots’ka 90-93
ТРАНСФОРМУВАННЯ І КОМБІНАЦІЇ МЕТОДІВ ОСВІТИ PDF
V. V. Kosharnyy, L. V. Abdul-Ogly 94-95