Том 14, № 1 (2015)

Зміст

Оригінальні дослідження

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСКОПІЧНОЇ БУДОВИ СТРАВОХОДУ У ПЛОДОВОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ PDF
T. V. Khmara, O. M. Halychanska, I. H. Biriuk, V. V. Kuftiak 6-9
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТОВСТОКИШКОВОГО СТАЗУ, ЩО ОБУМОВЛЕНИЙ АНОМАЛІЯМИ ФІКСАЦІЇ ОБОДОВОЇ КИШКИ У ДІТЕЙ PDF
O. B. Bodnar 10-14
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АТРЕЗІЙ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В НОВОНАРОДЖЕНИХ PDF
O. P. Antoniuk 15-20
ОСОБЛИВОСТІ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО КОЛОСТАЗУ У ДІТЕЙ З ПРИРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ ОБОДОВОЇ КИШКИ PDF
L. I. Vatamanesku 21-24
СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ІЛІОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗУ ТА МЕТОД КОРЕКЦІЇ МОТОРНО-ЕВАКУАТОРНОЇ ФУНКЦІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАВОБІЧНОЇ ГЕМІКОЛЕКТОМІЇ PDF
O. V. Chornyi 25-28
ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЇ ТА КРОВОПОСТАЧАННЯ ВЕЛИКИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ У ЩУРІВ У НОРМІ PDF
O. A. Bedeniuk, V. V. Mahlona, I. Ye. Herasymiuk 29-33
РЕГЕНЕРАЦІЯ УРОЕПІТЕЛІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ PDF
O. H. Kostiuk, V. V. Honcharuk, H. Ya. Kostiuk, M. V. Burkov, L. Y. Lonskyi, O. E. Bezkorovainyi, O. S. Hudz 34-36
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІЖКЛІТИННОЇ РЕЧОВИНИ У ВНУТРІШНІХ ОРГАНАХ ЗА УМОВ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛЯХОМ ІНФУЗІЇ КОМБІНОВАНИХ ГІПЕРОСМОЛЯРНИХ РОЗЧИНІВ PDF
V. G. Cherkasov, I. V. Gunas, A. I. Kovalchuk, V. H. Cherkasov, I. V. Dzevulskaya, E. V. Cherkasov, A. V. Malikov, T. V. Lakhtadyr, V. N. Titarenko, R. M. Matkivskaya 37-44
ГЕМОДИНАМІЧНІ ЗМІНИ У КРОВОНОСНИХ СУДИНАХ СІМ’ЯНОГО КАНАТИКА ТА ЯЄЧКА В УМОВАХ КОСОЇ ПАХВИННОЇ ГРИЖІ І ПІСЛЯ ПЛАСТИКИ ПАХВИННОГО КАНАЛУ PDF
B. V. Hrytsuliak, V. B. Hrytsuliak, Ye. A. Lytvynets, L. V. Kostenko, M. I. Polyvkan 45-47
РАННІЙ МОРФОГЕНЕЗ ЛЕГЕНЬ ЛЮДИНИ PDF
O. M. Slobodian 48-50
ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ ПРИ БАГАТОСУДИННОМУ УРАЖЕННІ ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ ПОЄДНАНО З АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ВИСХІДНОЇ АОРТИ PDF
I. A. Aksenova, V. V. Sakalov, G. V. Knyshov, B. M. Todurov 51-53
ДІАГНОСТИКА ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ PDF
L. Z. Baziuta, S. P. Polova 54-56
ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ЗВ’ЯЗУВАННЯ ЛЕКТИНІВ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ПРИ ВВЕДЕННІ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ НА ТЛІ ГОСТРОГО АСЕПТИЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ОЧЕРЕВИНИ У ЩУРІВ PDF
K. V. Shepitko 57-61
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ОРГАНІВ І СТРУКТУР ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ У РАННІХ ПЛОДІВ PDF
I. Ye. Herasymiuk, I. A. Holubovskyi 62-64
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СИНДРОМУ “КОРОТКОЇ КИШКИ” У ТВАРИН ПРИ ПРОВЕДЕНІ ОПЕРАЦІЇ СЕЛЕКТИВНОЇ ДЕНЕРВАЦІЇ ТОНКОЇ КИШКИ PDF
B. I. Slonetskyi, I. V. Verbytskyi, M. I. Tutchenko, I. O. Tiuliukin 65-68
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПОТИРЕОЇДНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ТА ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ PDF
N. H. Pobihun, O. H. Popadynets, I. V. Yemelianenko 69-73
ВЛАСНИЙ ДОСВІД ВИКОНАННЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ З ПРИВОДУ ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ ГОЛІВКИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ PDF
M. H. Hnatiuk, Yu. P. Petruk, M. V. Lianskorunskyi, S. Yu. Shevchenko, S. I. Raichuk, V. Yu. Bodiaka 74-78
СПОСІБ НЕПРЯМОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ ОБЛІТЕРУЮЧОМУ АТЕРОСКЛЕРОЗІ НИЖНІХ КІНЦІВОК PDF
A. A. Kushnarev, R. N. Stepanenko, Ye. A. Kushnareva 79-80
МОРФОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПІДКОВОПОДІБНОЇ НИРКИ PDF
T. V. Khmara, M. O. Ryznychuk, O. M. Slobodian 81-86
ПРОСТОРОВА ТОПОГРАФІЯ ДІАФРАГМИ ЛЮДИНИ PDF
V. G. Dudenko, V. I. Vdovichenko, V. V. Kurinnyi 87-89
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІФІЗУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ ТА ЦІЛОДОБОВОГО ОСВІТЛЕННЯ PDF
V. V. Pshychenko, V. S. Cherno, M. A. Volobuiev 90-92
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНИХ ЗМІН ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ У ЖІНОК З МІОМОЮ МАТКИ PDF
I. V. Byrchak 93-95
МОРФОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИРКОВИХ ПІРАМІД НИЖНЬОГО КІНЦЯ НИРКИ ЛЮДИНИ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ ЕКСКРЕТОРНИХ СЕКТОРІВ PDF
D. Shuba 96-99
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОКАРДА ДОСЛІДНИХ ТВАРИН РІЗНОЇ СТАТІ ЗА УМОВ ІНТОКСИКАЦІЇ НАТРІЮ НІТРИТУ PDF
I. O. Stakhurska, A. M. Pryshliak 100-104
ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ В ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ PDF
L. O. Dakhno, Z. Z. Masna 105-109
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА В ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ PDF
O. O. Adamovych, Yu. Ya. Kryvko, A. O. Bachun 110-112

Наукові огляди

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ РІЗНИХ ТИПІВ ПЕРИКАРДИТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) PDF
V. V. Kosharnyy, K. N. Vikhristenko, L. V. Abdul-Ogly 113-117

Проблеми викладання

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ PDF
O. M. Pronina, M. M. Koptev, S. I. Danylchenko, A. M. Bilych 118-120