DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.14

ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ПАЦІЄНТІВ З «СИНДРОМОМ ЛУСКУНЧИКА»

I. I. Kobza, I. R. Nesterenko, V. I. Nesterenko, B. M. Havryliv, O. P. Shnaidruk

Анотація


Мета дослідження — оптимізувати хірургічну тактику лікування варикоцеле, спричиненого «синдромом лускунчика». Матеріали та методи. За період 1999-2019 рр. на базі Львівської обласної клінічної лікарні, Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, медичних центрів «ММ», «Сімекс– Соно», «Триомед», «Cedrus», «КоронаМед» (м. Львів) та медичного центру «Сімедгруп» (м. Івано - Франківськ) обстежено 146 пацієнтів (129 чоловіків і 17 жінок) з підозрою на «синдром лускунчика» (болі в лівій поперековій ділянці, гематурія, лівобічне варикоцеле у чоловіків та пудендальний варикоз у жінок), що скеровані урологами та гінекологами на консультацію до судинних хірургів. Вік хворих становив від 14 до 34 років. Усім хворим проводили ультразвукову кольорову доплерографію з визначенням наявності патологічних рефлюксів  у лівій нирковій та гонадній венах з вимірюванням пікових систолічних швидкостей. Результати. У 81(55,4 %) пацієнта згідно з даними ультразвукової кольорової доплерографії підтверджено різний ступінь аорто-мезентеріальної компресії, у 15 з них – критичний стеноз лівої ниркової вени, 11 хворим з критичним стенозом проведено операцію реімплантації лівої ниркової вени. У всіх пацієнтів з критичним стенозом лівої ниркової вени відзначалась гематурія (макро– чи мікро), біль у лівій половині живота, лівобічне варикоцеле (чоловіки) та лівобічний пудендальний варикоз (жінки), у частини пацієнтів – протеїнурія, анемія, еректильна дисфункція. Операцію реімплантації лівої ниркової вени виконували ізольовано, або у поєднанні з накладанням тестикуло– ілеакальних анастомозів (проксимальних, дистальних чи двонаправлених) залежно від типу рефлюксу за Coolsaet. У 3 пацієнтів реімплантацію лівої ниркової вени доповнювали накладанням тестикуло – ілеакального анастомозу, проксимального – при реносперматичному типі варикоцеле, дистального – при ілеосперматичному типі та двонаправленого – при змішаному типі. Вибір типу тестикуло–ілеакального анастомозу здійснювали після передопераційної ультразвукової кольорової доплерографії ниркових та гонадних вен при наявності вираженого патологічного рефлюксу в системі гонадної вени (в проксимальному чи дистальному сегментах). Ранній після операційний період перебігав без ускладнень, хворі виписані на 7-9-ту добу. Усім хворим проведений УЗД - контроль місця реконструкції через 3 місяці після операції: стенозу місця реконструкції не виявлено, патологічні рефлюкси по гонадній вені відсутні. Для аналізу віддалених результатів усі хворі були запрошені на контрольний огляд, що містив опитування пацієнта, об´єктивний статус та проведення ультразвукової кольорової доплерографії місця реконструкції, лівої ниркової та гонадної вен та лівої нирки. На огляд з’явились 8 пацієнтів, з них у 7 хворих проведена реімплантація лівої ниркової вени ізольовано, в 1 -у  поєднано з накладанням проксимального тестикуло - ілеакального анастомозу (2 пацієнти оперовані з тестикуло – ілеакальними анастомозами на огляд не з´явились). Усі опитані пацієнти вказували на зникнення болю в лівій половині живота, зникнення гематурії (лише 1 пацієнт вказує на рецидив гематурії, що з´явилась через 5 років після оперативного лікування, дообстежується на предмет інших причин гематурії), протеїнурії. Об’єктивно: у всіх пацієнтів відсутній рецидив варикоцеле. Під час проведення УЗД – контролю місця реконструкції у 4 пацієнтів стенозу місця реконструкції не виявлено, у 4-х пацієнтів виявлено некритичний стеноз місця реконструкції (до 50 %), проте венозний відтік по лівій нирковій вені не порушений, відсутній перепад пікових систолічних швидкостей у сегментах лівої ниркової вени. Патологічні рефлюкси по лівій гонадній вені не визначаються. Висновки. Обов’язковим діагностичним етапом у пацієнтів з лівобічним варикоцеле має бути ультразвукова кольорова допплерографія з визначенням пікових систолічних швидкостей та діаметру лівої ниркової та гонадної вен, патологічних рефлюксів у них. Вибір методу хірургічного лікування повинен проводитись з урахуванням причини варикоцеле та доплерографічних характеристик рено - кавального сегмента. Вираженість патоморфологічних змін органів малого тазу та їх наслідки доводить необхідність ліквідації флебогіпертензії у системі лівої ниркової та гонадної вен.

Ключові слова


«синдром лускунчика»; флебогіпертензія; реімплантація лівої ниркової вени; тестикуло-ілеакальний анастомоз

Повний текст:

PDF

Посилання


Sahalevych AI. Patohenetychne obhruntuvannia metodiv khirurhichnoho likuvannia livostoronnioho varykotsele [Pathogenetic substantiation of methods of surgical treatment of left-sided varicocele] [dissertation abstract]. Kyiv; 2002. (in Ukrainian).

Derevyanko IM, Panchenko NA. Varikotsele kak symptom pochechnoy vennoy gipertenzii [Varicocele as a symptom of renal vein hypertension]. Urologiya i nefrologiya. 1996;6:29-31. (in Russian).

Coolsaet BL. Ureteric pathology in relation to right and left gonadal veins. Urology. 1978 Jul;12(1):40-9. doi: 10.1016/0090-4295(78)90365-5

Lopatkin NA, Morozov AK, Zhitnikova LN. Stenoz pochechnoy veny [Renal vein stenosis]. Moscow; 1984; 146 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сагалевич АІ. Патогенетичне обгрунтування методів хірургічного лікування лівостороннього варикоцеле: дис. канд.:14.01.23; 2002.

2. Деревянко ИМ, Панченко НА. Варикоцеле как симптом почечной венной гипертензии. Урология и нефрология. 1996;6:29-31.

3. Coolsaet BL, Ureteric pathology in relation to right and left gonadal veins. Urology. 1978;12(1):40-9.

4. Лопаткин НА, Морозов АК, Житникова ЛН. Стеноз почечной вены. Москва;1984; 144 с.

5. Капто АА. Клинические аспекты сосудистой анатомии у пациентов с варикоцеле (лекция). Экспериментальная и клиническая урология. 2016;2:70-9.

6. Gat Y, Gornish M, Heiblum M, Joshua S. Reversal of benign prostate hyperplasiaby selective occlusion of impaired venous drainage in the male reproductivesystem:novel mechanism, new treatment. Andrologia. 2008;40(5):273-81.

7. Цуканов АЮ, Ляшев РВ. Варикозная болезнь малого таза как причина патоспермии и пути ее коррекции. Андрология и генитальная хирургия. 2014;274-80.

8. Keller JJ, Chen YK, Lin HC. Varicocele is associated with erectile dysfunction:a population-based case-control study. J Sex Med. 2012. Jul;9(7):1745-52.

9. Scultetus AH., Villavicencio JL, Gillespie DL. The nutcracker syndrome: its role inthe pelvic venous disorders. J Vasc Surg. 2001;34:812-9. Biol Med. 2015 Apr;158(6):718-22.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)