DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.5

ГОСТРА НЕПРОХІДНІСТЬ ТОНКОЇ КИШКИ. ПОКАЗАННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ДЕКОМПРЕСІЇ ТРАВНОГО КАНАЛУ

I. Ya. Dzyubanovsky, V. V. Benedykt, A. M. Prodan

Анотація


Гостра непрохідність тонкої кишки є складною та часто непередбачуваною за перебігом захворюванням. Питання вибору того чи іншого способу декомпресії тонкої кишки під час операції у хворих на цю патологію остаточно ще не вирішено. Мета роботи – покращення результатів хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки шляхом обгрунтування вибору різних методів декомпресії залежно від інтраопераційної ситуації. Проведено хірургічне лікування 224 пацієнта на гостру непрохідність тонкої кишки, з них у 132 (58,93 %) використовували різні методи декомпресії травного каналу. Клінічне обстеження пацієнтів містило визначення функціонального стану хворого, індексу коморбідності і за шкалою ASA визначали ступінь операційно-анестезіологічного ризику. Роз’єднання спайок з різними видами декомпресієї травного каналу нами використано у 107 (81,06 %) хворих. У 100 (93,46 %) осіб назогастроінтестинальну інтубацію проводили за допомогою інкубаційного зонда. У 7 (6,54 %) пацієнтів виконано накладання ентеростоми за власною методикою. У 25 хворих виконано ліквідацію непрохідності шляхом резекції ділянки тонкої кишки. Одномоментна інтраопераційна декомпресія тонкої кишки в цих пацієнтів проведена у 14 (56,0 %) випадках, у 5 (20,0 %) сформовано первинний ентеро-ентероанастомоз, а у 9 (36,0 %) пацієнтів доповнено накладанням лапаростоми за власною методикою. У 10 (40,0 %) хворих після виконання резекції некротизованої ділянки тонкої кишки операцію завершено накладанням кінцевої ентеростоми (ілеостоми) і у 1 (4,0 %) пацієнта сформовано дводульну ентеростому. Авторами запропоновано алгоритм використання різних методів декомпресії тонкої кишки у хворих на гостру її непрохідність. Звертаємо увагу на роль функціонального стану пацієнта, морфо-функціональних змін у тонкій кишці та інтраопераційної ситуації в черевній порожнині.

Ключові слова


тонка кишка; непрохідність; декомпресія

Повний текст:

PDF

Посилання


Boiko VV, Krivoruchko IA, Brusnitcyna MP, Boiko VV. Osobennosti sovremennoi khirurgicheskoi doktriny pri lechenii bolnykh s ostroi neprokhodimostiu kishechnika [Features of modern surgical doctrine in the treatment of patients with acute intestinal obstruction]. Kharkіvska khіrurgіchna shkola. 2004;1-2:6-8. (in Ukrainian).

Moshe Schein. Zdravyi smysl v neotlozhnoi abdominalnoi khirurgii [Common Sense Emergency Abdominal Surgery]. GEOTAR-MED; 2003. 272 p. (in Russian).

Boiko VV, Krivoruchko IA, Teslenko SN. Rasprostranennyi gnoinyi peritonit [Common purulent peritonitis]. Kharkіv: Prapor; 2008. 280 p. (in Ukrainian).

Zaitcev VT, Alekseenko VE, Belyi IS. Neotlozhnaia khirurgiia briushnoi polosti [Emergency abdominal surgery]. Zdorovia. 1989. 272 p. (in Russian).

Benedykt VV, inventor. Sposib enterostomii [Technique for enterostomy]. Patent of Ukraine 55573. 2003 Apr 4. (in Ukrainian).

Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40(5):373-83.

Little JP. Consistency of ASA grading. Anaesthesia. 1995 Jul;50(7):658-9.

Benedykt VV. Hostra neprokhidnist kyshky i hostryi poshyrenyi perytonit. Funktsiia tonkoi kyshky ta yii korektsiia [Acute obstruction of the gut and the host of common peritonitis. The function of the small intestine and the correction]. In: Proceedings of the XXIII Congress of Surgeons of Ukraine; 2010; Vinnytsia. Vinnytsia:2010;1:26. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко ВВ, Криворучко ИА, Брусницына МП, Бойко ВВ. Особенности современной хирургической доктрины при лечении больных с острой непроходимостью кишечника. Харківська хірургічна школа. 2004;1-2:6-8.

2. Моше Шайн. Здравый смысл в неотложной абдоминальной хирургии. ГЭОТАР-МЕД. 2003. 272с.

3. Бойко ВВ, Криворучко ИА, Тесленко СН. Распространённый гнойный перитонит. Харків. Прапор. 2008. 280 с.

4. Зайцев ВТ, Алексеенко ВЕ, Белый ИС. Неотложная хирургия брюшной полости. Здоровья. 1989. 272 с.

5. Бенедикт ВВ. Спосіб ентеростомії. пат. 55573 Україна, МПК А61В 17/00. No 55573. 2003 Бюл. 4.

6. Charlson ME, Pompei P, Ales KL, McKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chron Dis. 1987;40(5):373-83.

7. Little JP. Consistency of ASA grading. Anaesthesia. 1995;50(7):658-59.

8. Бенедикт ВВ. Гостра непрохідність кишки і гострий поширений перитоніт. Функція тонкої кишки та її корекція. Матеріали ХХІІ з’їзду хірургів України. Вінниця. 2010;1:26.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)