DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.4.2016.101

ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-2 У ТРОФОБЛАСТІ ПРИ TORCH-ІНФЕКЦІЇ НА МАТЕРІАЛІ АБОРТІВ У ТЕРМІН ГЕСТАЦІЇ 5-6 ТИЖНІВ

A. V. Hoshovska, I. S. Davydenko, O. M. Davydenko, V. M. Hoshovskyi

Анотація


Дане дослідження є фрагментом серії імуногістохімічних досліджень трофобласта при TORCH-інфекції, які заплановано провести в різні терміни гестації. Ця стаття присвячена результатам досліджень трофобласта в термін гестації 5-6 тижнів. Мета дослідження – імуногістохімічним методом встановити особливості експресії МП-2 у різних типах трофобласта при TORCH-інфекції порівняно зі спостереженнями без інфекційного процесу. Дослідженню підлягав абортний матеріал 5-6 тижнів гестації. Основну групу дослідження становили 16 спостережень TORCH-інфекції, а контрольну – 14 спостережень перерваної вагітності без ознак інфекційного процесу (аборти за соціальними показами). Виконували імуногістохімічну методику на металопротеїназу-2 з первинними антитілами та полімерної системою візуалізації антигену з використанням діамінобензидину виробника DAKO. Методом комп’ютерної мікроденситометрії у спеціалізованій комп'ютерній програмі ImageJ оцінювали оптичну густину забарвлення. Відповідно до результатів імуногістохімічних досліджень з використанням методу комп’ютерної мікроденситометрії в термін гестації 5-6 тижнів, як при TORCH-інфекції, так і без інфекційного процесу, найбільша експресія металопротеїнази-2 відмічається в інвазивному трофобласті, найменша – у синцитіотрофобласті хоріальних ворсинок, а проміжні показники відзначаються в цитотрофобласті хоріальних ворсинок та цитотрофобласті клітинних колонок. При TORCH-інфекції експресія металопротеїнази-2 знижується у всіх чотирьох типах трофобласта (цитотрофобласт хоріальних ворсинок; цитотрофобласт клітинних колонок; інвазивний цитотрофобласт у фрагментах ендометрію), за винятком синцитіотрофобласта хоріальних ворсинок.

Ключові слова


TORCH-інфекція; трофобласт; металопротеїназа-2

Повний текст:

PDF

Посилання


Benirschke К, Burton GJ, Baergen RN. Pathology of the human placenta. 6th ed. New York: Springer; 2012. 974 p.

Pijnenborg R, Brosens I, Romero R. Placental Bed Disorders. Cambridge: Cambridge University Press; 2010. 301 p.

Davydenko IS, Hoshovska AV. Imunohistokhimichna kontsentratsiia fermentu “metaloproteinaza-2” v invazyvnomu tsytotrofoblasti ta trofoblasti khorialnykh vorsynok pry hiperandrohenii [Immunohistochemical concentration of the enzyme "metalloproteinase-2" in the invasive cytotrophoblast and trophoblast of the choral villi with hyperandrogenism]. In: Naukowa przestrzeń Europy –2014: materiały X międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. 2014;28:3-6 (in Ukrainian).

Ferreira T, Rasband W. Image J. User Guide. New York: National Institute of Health; 2012. 187 p.

Hammer Ø. PAST: Paleontological Statistics, Version 3.14. Reference manual. Oslo: Natural History Museum University of Oslo; 2016. 243 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Benirschke K. Pathology of the human placenta. / К. Benirschke, G.J. Burton., R.N. Baergen. – 6th ed. – New York: Springer, 2012. – 974 p.

2. Pijnenborg R. Placental Bed Disorders / R. Pijnenborg, I. Brosens, R. Romero. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 301 p.

3. Давиденко І.С. Імуногістохімічна концентрація ферменту “металопротеїназа-2” в інвазивному цитотрофобласті та трофобласті хоріальних ворсинок при гіперандрогенії / І.С. Давиденко, А.В. Гошовська // Naukowa przestrzeń Europy –2014: materiały X międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji (07-15 kwietnia 2014 roku). – Vol. 28. – Medycyna Przemyśl: Nauka i studia, 2014. – С. 3-6.

4. Ferreira T. ImageJ. User Guide / T. Ferreira, W. Rasband. – New York: National Institute of Health, 2012. – 187 p.

5. Hammer Ø. PAST: Paleontological Statistics, Version 3.14. Reference manual / Ø. Hammer. – Oslo: Natural History Museum University of Oslo, 2016. – 243 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)