DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.2.2016.52

НЕЙРОНОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АТРЕЗІЇ КИШКИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

O. P. Antonjuk, V. Yu. Yershov

Анотація


Під час досліджень нервових елементів атлетичної кишки виникають переконливі свідчення вторинності їх змін, зумовлені гіперфункцією (преатретичний сегмент) або гіпофункцією (постатретичний сегмент) кишки. Наявність нейронів, хоч і зі значним відсотком дегенеративних форм, свідчить про вторинність нервового фактора в розвитку атрезій кишки. Це зумовлює ще більшу функціональну непридатність уражених сегментів. Порушення будови нервових елементів, викликані атрезією в основному судинного генезу, можуть призвести до порушення кровообігу в ушкоджених ділянках кишки. У звивистих клубочках гангліїв посткапіляри та венулярні стовбури є розширеними (діаметр останніх сягає 23-25 мкм, капілярні петлі дещо деформовані). Судинний рисунок на тлі нервових вузлів є підсиленим.

Ключові слова


кишка; атрезія; новонароджені

Повний текст:

PDF

Посилання


Brent RL. Environmental causes of human congenital malformations: the pediatrician’s role in dealing with these complex clinical problems caused by a multiplicity of environmental and genetic factors. Pediatrics. 2004;113(4):957-968.

Ahmad A, Sarda D, Joshi P, Kothari P. Duodenal atresia with ‘apple-peel configuration’ of the ileum and absent superior mesenteric artery: A rare presentation. J. Paediatr Surg. 2009;6:120-121.

Strukov AI, Serov VV, Sarkisov DS. Obshchaya patologiya cheloveka [General pathology of human]. Moscow: Meditsina;1990. Volume 1; 348 p.; Volume 2; 321 p.

Yershov VYu, Kovalskyi MP. Morfometrychna kharakterystyka kyshky pry atreziiakh u novonarodzhenykh [Morphometric characteristics intestinal atresia in newborn]. Naukovyy visnyk Natsional'noho medychnoho universytetu imeni O.O. Bohomol'tsya. 2007;4:40-47 (in Ukrainian).

Yershov VYu. Zminy intramuralnoho nervovoho aparatu kyshky pry atreziiakh u novonarodzhenykh [Changes in intramural nervous apparatus of intestinal atresia in newborn]. Bulletin of Scientific Research. 2006;3:24-26 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Brent R.L. Environmental causes of human congenital malformations: the pediatrician’s role in dealing with these complex clinical problems caused by a multiplicity of environmental and genetic factors / R.L. Brent // Pediatrics. – 2004. – Vol. 113, № 4. – P. 957-968.

2. Duodenal atresia with ‘apple-peel configuration’ of the ileum and absent superior mesenteric artery: A rare presentation / A. Ahmad, D. Sarda, P. Joshi, P. Kothari // J. Paediatr Surg. – 2009. – Vol. 6. – P. 120-121.

3. Струков А.И. Общая патология человека:  руководство для врачей / А.И. Струков, В.В. Серов, Д.С. Саркисов. – М.: Медицина, 1990. – Т. 1. – 348 с.; Т. 2. – 321 с.

4. Єршов В.Ю. Морфометрична характеристика кишки при атрезіях у новонароджених / В.Ю. Єршов, М.П. Ковальський // Наук. вісн. Національного мед. ун-ту імені О.О. Богомольця. – 2007. – № 4. – С. 40-47.

5.Єршов В.Ю. Зміни інтрамурального нервового апарату кишки при атрезіях у новонароджених / В.Ю. Єршов // Вісн. наук. досліджень. – 2006. – № 3. – С. 24-26.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)