DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.4.2015.16

ОКИСНОМОДИФІКОВАНІ БІЛКИ ЗА ГІСТОХІМІЧНИМИ ДАНИМИ У НИРКАХ І ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ЗА НЕІНФІКОВАНОГО ТА ІНФІКОВАНОГО ЖОВЧНОГО ПЕРИТОНІТУ

Yu. Ye. Rohovyi, O. V. Bilookyi

Анотація


У дослідах на 76 білих нелінійних щурах-самцях за інфікованого і неінфікованого жовчного перитоніту показано підвищення ступеня окисномодифікованих білків у нирках та печінці щурів за коефіцієнтом R/B, який зростав у проксимальних, дистальних відділах нефрону, збірних канальцях сосочка нирок та в цитоплазмі гепатоцитів. Водночас, за інфікованого жовчного перитоніту виявлені більш істотні порушення по відношенню до неінфікованого патологічного процесу.

Ключові слова


окисномодифіковані білки; коефіцієнт R/B; неінфікований та інфікований жовчний перитоніт; нирки; печінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilookyi VV, Rohovyi YuYe. Rol ushkodzhennia kyshechnyku u patohenezi rozlytoho zhovchnoho perytonitu [The role of intestinal damage in the pathogenesis of diffuse bile peritonitis]. Hospital surgery. 2004; 4: 121-124 (in Ukrainian).

Mc Carthy J, Picazo J. Bile peritonitis: Diagnosis and course. J. of Surgery. 2003; 116 (664): 341-348.

Bilookyi VV. Analiz populiatsiinoho rivnia porozhnynnoi mikroflory tovstoi kyshky za umov eksperymentalnoho zhovchnoho perytonitu [Analysis of population-abdominal colon microflora under the experimental bile peritonitis]. Bulletin of Scientific Research. 2007; 4: 69-71 (in Ukrainian).

Milkov BO, Kukharchuk OL, Bocharov AV, Bilookyi VV. Peritonitis as a complication of acute cholecystitis. Chernivtsi, 2000; 175 (in Ukrainian).

Dubinina YeYe, Pustygina AV. Okislitelnaya modifikatsiya proteinov, ee rol pri patologicheskikh sostoyaniyakh [Oxidative modification of proteins, its role in pathological conditions]. Ukrainian Biochemical Journal. 2008; 80 (6): 5-18 (in Russian).

Bilookyi OV, Hrynchuk FV, Rohovyi YuYe, Bilookyi VV. Modeling method of bile peritonitis. Ukraine patent for the utility model № u201410761, 2015 (in Ukrainian).

Bilookyi OV, Hrynchuk FV, Rohovyi YuYe, Bilookyi VV. Modeling method of infected bile peritonitis. Ukraine patent for the utility model № u201410759, 2014 (in Ukrainian).

Shenderiuk OP. Sposib vymiriuvannia okysliuvalnoi modyfikatsii bilkiv v strukturakh platsenty [The method of measuring the oxidative modification of proteins in the structure of the placenta]. Clinical Anatomy and Operative Surgery. 2006; 5 (2): 101 (in Ukrainian).

Shenderiuk OP, Davydenko IS. The method of measuring the oxidative modification of proteins in the structure of the placenta. Ukraine patent for the utility model № u200509673, 2005 (in Ukrainian).

Nechytailo MYu, Bilookyi VV, Rohovyi YuYE. Bile peritonitis: pathophysiology and treatment. Chernivtsi: BSMU, 2011; 296 (in Ukrainian).

Stasenko AA, Saenko VF, Dubrava YuA. Local immunity of the digestive tract. Kyiv: Try krapky, 2005; 200 (in Ukrainian).

Synelnyk TB, Synelnyk OD, Rybalchenko VK. Zhovchni kysloty v protsesakh utvorennia kanaltsevoi zhovchi [Bile acids in the formation of tubular bile]. Physiological journal. 2003; 49 (6): 80-93 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Білоокий В.В. Роль ушкодження кишечнику у патогенезі розлитого жовчного перитоніту / В.В. Білоокий, Ю.Є. Роговий // Шпитальна хірург. – 2004. – № 4. – С. 121-124.

2. Mc Carthy J. Bile peritonitis: Diagnosis and course / J. Mc Carthy, J. Picazo //J. of Surgery. – 2003. – V. 116, № 664. – P. 341-348.

3.Білоокий В.В. Аналіз популяційного рівня порожнинної мікрофлори товстої кишки за умов експериментального жовчного перитоніту / В.В. Білоокий // Вісн. наук. досліджень. – 2007. – № 4. – С. 69-71.

4. Перитоніт як ускладнення гострого холециститу / Б.О. Мільков, О.Л. Кухарчук, А.В. Бочаров, В.В. Білоокий. – Чернівці, 2000. – 175 с.

5. Дубинина Е.Е. Окислительная модификация протеинов, ее роль при патологических состояниях / Е.Е. Дубинина, А.В. Пустыгина // Укр. біохім. ж. – 2008. – Т. 80, № 6. – С. 5-18.

6. Патент 97060 Україна, МПК (2015.01), А61В 17/00 Спосіб моделювання жовчного перитоніту / Білоокий О.В., Гринчук Ф.В., Роговий Ю.Є., Білоокий В.В. –№ u201410761. Заявл. 02.10.2014 р. Чинний з 25.02.2015. Заявник і власник патенту: Буковинський державний медичний університет. – Бюл. № 4.

7. Патент 97619 Україна, МПК G 09B 23/28 (2006.01) Спосіб моделювання інфікованого жовчного перитоніту / Білоокий О.В., Гринчук Ф.В., Роговий Ю.Є., Білоокий В.В. – № u201410759. Заявл. 02.10.2014 р. Чинний з 25.03.2015. Заявник і власник патенту: Буковинський державний медичний університет. – Бюл. № 6.

8. Шендерюк О.П.Спосіб вимірювання окислювальної модифікації білків в структурах плаценти / О.П. Шендерюк, І.С. Давиденко // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2006. – Т. 5, № 2. – С. 101.

9. Патент 13712 U Україна, МПК 7:А 61 В 10/00. Спосіб вимірювання окислювальної модифікації білків в структурах плаценти / Шендерюк О.П., Давиденко І.С.; заявник: БДМУ. – № u200509673; заявл. 14.10.2005; опубл. 17.04.2006., Бюл. “Пром. Власність”, № 4.

10. Нечитайло М.Ю. Жовчний перитоніт: патофізіологія і лікування / М.Ю. Нечитайло, В.В. Білоокий, Ю.Є. Роговий. – Чернівці: БДМУ, 2011. – 296 с.

11. Місцевий імунітет травного тракту / А.А. Стасенко, В.Ф. Саєнко, Ю.А. Діброва [та ін.]. – К.: Три крапки, 2005. – 200 с.

12. Синельник Т.Б. Жовчні кислоти в процесах утворення канальцевої жовчі / Т.Б. Синельник, О.Д. Синельник, В.К. Рибальченко // Фізіолог. ж. – 2003. – Т. 49, № 6. – С. 80-93.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)