DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.1.2015.25

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОЇ ДИНАМІКИ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ КОМІРКОВОГО ВІДРОСТКА ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ В ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ

L. O. Dakhno, Z. Z. Masna

Анотація


Вікова перебудова коміркових відростків верхньої щелепи торкається не лише його висоти, але й товщини і співвідношення шарів компактної та губчастої кісткової тканини. Мета дослідження: з’ясування лінійних розмірів шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи в осіб зрілого віку чоловічої та жіночої статі і встановлення особливостей їх вікової динаміки. Дослідження виконано на спіральному 16-рядному детекторному комп’ютерному томографі TOSHIBA Activion 16. Обстежено 42 особи (22 жінки та 20 чоловіків) у віці 22-60 років без захворювань в анамнезі, які могли б вплинути на стан кісткової тканини. Проведений порівняльний аналіз показників товщини шарів кісткової тканини коміркового відростка верхньої щелепи на рівні оральної (коміркова дуга) та базальної (базальна дуга) частин в осіб різних вікових груп чоловічої та жіночої статі засвідчив, що загальною особливістю будови коміркового відростка всіх обстежуваних осіб є співвідношення товщини шарів кісткової тканини в досліджуваній ділянці – найбільшою є товщина губчастого шару кісткової тканини, зовнішня компактна пластинка має практично однакову товщину на всьому протязі, а товщина внутрішньої компактної пластинки змінюється обернено пропорційно до товщини губчастого шару кісткової тканини. Вікова динаміка досліджуваних показників є різною для різних ділянок коміркового відростка верхньої щелепи і характерною для осіб кожної статі.

Ключові слова


комірковий відросток; компактна пластинка; губчастий шар; лінійні розміри; вікова динаміка

Повний текст:

PDF

Посилання


Vorobiev YuI. X-ray diagnostics in the dentist practice. Moscow: MYeDpress-inform, 2004; 112 (in Russian).

Gayvoronskiy IV, Tvardovskaya MV. Kompleksnaya morfometricheskaya programma issledovaniya kostnykh struktur zhevatelnogo apparata [Complex morphometric program for studying bone structures of the chewing apparatus]. In: Innovative technologies in morphology: materials of a scientific conference. St. Petersburg: no publishing house, 2007; 2: 52-55 (in Russian).

Orekhova LYu, Dudarev AL, Berezkina IV. Sravnitelnaya kharakteristika informativnoy tsennosti razlichnykh metodov luchevoy diagnostiki [Comparative characteristics of the informative value of various methods of radiation diagnosis]. Periodontology. 2008; 3: 48-50.

Gabunia RI, Kolesnikova YeK. Computer tomography in clinical diagnosis: a guide for doctors. Moscow: Meditsina, 1995; 352 (in Russian).

Gayvoronskaya MG. Variantnaya anatomiya alveolyarnogo otrostka verkhney chelyusti i ee znachenie v implantologii [Variant anatomy of the alveolar process of the upper jaw and its importance in implantology]. In: Human health: fundamental and clinical medicine: the 11th All-Russian biomedical conference of young researchers. St. Petersburg: SPbGU, 2008; 74-75 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воробьев Ю.И. Рентгенодиагностика в практике врача-стоматолога / Ю.И. Воробьев. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 112 с.

2. Комплексная морфометрическая программа исследования костных структур жевательного аппарата / И.В. Гайворонский, М.В. Твардовская [и др.] // Инновационные технологии в морфологии: матер. науч. конф. – СПб.: Б.и., 2007. – Вып. 2. – С. 52-55.

3. Орехова Л.Ю. Сравнительная характеристика информативной ценности различных методов лучевой диагностики / Л.Ю. Орехова, А.Л. Дударев, И.В. Березкина // Пародонтолог. – 2008. – № 3. – С. 48-50.

4. Габуния Р.И. Компьютерная томография в клинической диагностике: руководство для врачей / Р.И. Габуния, Е.К. Колесникова. – М.: Медицина, 1995. – 352 с.

5. Гайворонская М.Г. Вариантная анатомия альвеолярного отростка верхней челюсти и ее значение в имплантологии / М.Г. Гайворонская // Человек и его здоровье: фундаментальная и клиническая медицина: одиннадцатая Всерос. медико-биолог. конф. молодых исследователей. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. – С. 74-75.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)