DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.2.2014.22

Розвиток стінок очної ямки у плодовому періоді онтогенезу людини

A. A. Shkrobanets, A. O. Loitra

Анотація


Методами морфологічних досліджень та рентгенівської комп’ютерної томографії плодів 4го–10-го місяців вивчені етапи скостеніння сполучнотканинних та хрящових моделей кісток стінок очної ямки, сформованих у зародковому та передплодовому періодах розвитку. Встановлено, що наприкінці плодового періоду стінки очної ямки майже повністю мають кісткову структуру, за виключенням широких сполучнотканинних прошарків на місті майбутніх швів.

Ключові слова


очна ямка; пренатальний розвиток; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhtemiichuk Yu.T. (2008) Narysy embriotopohrafii [Essays of embryotopography]. Chernivtsi: “Bukrek”. (in Ukrainian)

Sadler T.V. (2001) Medychna embriolohiia za Lanhmanom [Medical Embryology by Lanhman]. Lviv: Nautilus. (in Ukrainian)

Bobryk I.I., Masna Z.Z. (2006) Zakonomirnosti rozvytku kistok cherepa na riznykh etapakh morfohenezu [Conformities to the law of skull bones at various stages of morphogenesis]. Journal of morphology, vol. 12, no. 1, pp. 113-115. (in Ukrainian)

Gayvoronskiy I.V., Nichiporuk G.I. (2006) Klinicheskaya anatomiya cherepa [Clinical anatomy of the skull]. Moscow: ELBI. (in Russian)

De Haan A.B., Willekens B., Klooster J. (2006) The Prenatal Development of the Human Orbit. Strabismus, no. 14, pp. 51-56.

Shkrobanets A.A. (2008) Rozvytok stinok ochnoi yamky v zarodkovomu ta pered plodovomu periodakh ontohenezu [The development of the eye socket walls in the embryonic and fetal periods before ontogeny]. Clinical anatomy and operative surgery. vol. 7, no. 3, pp. 57-60. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ахтемійчук Ю.Т. Нариси ембріотопографії / Ю.Т. Ахтемійчук. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008. – 200 с.

2. Садлер Т.В. Медична ембріологія за Лангманом / Т.В. Садлер; [пер. з англ. за ред. О.Д. Луцика]. – Львів: Наутілус, 2001. – 517 с.

3. Бобрик І.І. Закономірності розвитку кісток черепа на різних етапах морфогенезу / І.І. Бобрик, З.З. Масна // Вісник морфології. – 2006. – Т. 12, № 1. – С. 113-115.

4. Гайворонский И.В. Клиническая анатомия черепа / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук. - М.: ЭЛБИ, 2006. – 49 с.

5. De Haan A. B. The Prenatal Development of the Human Orbit /A.B. de Haan, B. Willekens, J. Klooster // Strabismus. – 2006. – № 14. – Р. 51-56.

6. Шкробанець А.А. Розвиток стінок очної ямки в зародковому та перед плодовому періодах онтогенезу / А.А. Шкробанець // Клін. анатом. та оператив. хірургія. – 2008. – Т. 7, № 3. – С. 57-60.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)