DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.1.2014.21

Гострий перитоніт на сучасному етапі – проблеми, здобутки і перспективи

I. Yu. Polianskyi, F. V. Hrynchuk, V. V. Bilookyi, V. V. Andriiets, V. V. Maksymiuk, M. M. Hresko, S. P. Brodovskyi, Ya. Yu. Voitiv, V. I. Moskaliuk, P. V. Moroz

Анотація


Узагальнено досвід лікування понад 1200 хворих на гострий перитоніт впродовж 20 років. Для хворих застосована розроблена лікувальна тактика, яка базується на проведених дослідженнях механізмів патогенезу гострого перитоніту. Основою вибору комплексу лікувальних заходів становила запропонована класифікація гострого перитоніту. Наведений комплексний підхід передбачає використання розроблених методів діагностики перитоніту, санації і дренування очеревинної порожнини, визначення життєздатності порожнистих органів травлення, способів накладання швів і профілактики їхньої неспроможності, методів післяопераційного лікування. Застосування такої тактики дозволило знизити летальність при поширених формах перитоніту до 8,67%.

Ключові слова


гострий перитоніт; діагностика; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Polians'kyi I.Iu., Andriiets' V.V., Maksym’iuk V.V. New approaches to the treatment of acute peritonitis. Kharkivs'ka khirurhichna shkola. 2010; 3: 61-63 (in Ukrainian).

Hrynchuk F.V., Polians'kyi I.Iu., Maksym’iuk V.V. Comprehensive prevention of early postoperative inflammatory and destructive complications of acute peritonitis. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2012; 11 (3): 92-94 (in Ukrainian).

Pieracci P.S., Barie Pieracci F.M. Management of severe sepsis of abdominal origin. Scand. J. Surg. 2007; 96 (3): 184-196.

Polians'kyi I.Iu. New approaches for treatment of acute peritonitis. L'vivs'kyi medychnyi chasopys. 2008; 14 (2): 97-99 (in Ukrainian).

Hofer S., Rosenhagen C., Nakamura H. Thioredoxin in human and experimental sepsis. Crit. Care. Med. 2009; 37 (7): 2155-2159.

Chakma S.M., Sing R.L., Parmekar M.V. Spectrum of perforation peritonitis. J. Clin. Diagn. Res. 2013; 7 (11): 2518-2520.

Polians'kyi I.Iu., Hrynchuk F.V., Andriiets' V.V. Principles of antibacterial and detoxification therapy in inflammatory and destructive processes in the peritoneal cavity. Halyts'kyi likuval'nyi visnyk. 2002; 9 (3): 226-228 (in Ukrainian).

Hrynchuk F.V., Polians'kyi I.Iu. Combined pathology in emergency abdominal surgery - issues of terminology, classification and treatment strategy. In: Actual Issues of Rail Transport Medicine: Materials of 2nd Scientific and Practical Conference. Vinnitsa, 2012; 25-26 (in Ukrainian).

Mil'kov B.O., Shamrey G.P., Polyanskiy I.Yu. Classification of purulent peritonitis forms. Klinicheskaya khirurgiya. 1991; 4: 57-60 (in Russian).

Polians'kyi I.Iu., Hrynchuk F.V. Laparoscopic surgery for acute surgical diseases of patients with concomitant pathology. Praktychna medytsyna. 2003; 9 (1): 56-58 (in Ukrainian).

Bereznyts'kyi Ia.S., Boiko V.V., Vasylishyn R.I. Standards of organization and professionally oriented protocols of care for patients with acute surgical pathology of the stomach. Kyiv: Zdorov’ia Ukrainy; 2010 (in Ukrainian).

Polians'kyi I.Iu., Mil'kov B.O., Hrynchuk F.V. The viability index of assessing the morphological and functional changes in the gut with radiation damage. In: Problems of oncology, radiation diagnosis, radiotherapy and radiation medicine in Bukovina. Chernovtsy; 1994 (in Ukrainian).

Polians'kyi I.Iu., Hrynchuk F.V., Andriiets' V.V. About the advantages and precautions of using repeated openings in the abdominal cavity common forms of peritonitis. Kharkivs'ka khirurhichna shkola. 2005; 2: 23-25 (in Ukrainian).

Hrynchuk F.V., Polians'kyi I.Iu., Huminets'kyi S.H., Maksym’iuk V.V. Prospects of optimization the diagnosis and postoperative monitoring of emergency abdominal surgery. L'vivs'kyi medychnyi chasopys. 2008; 14 (2): 58-60 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Нові підходи до лікування гострого перитоніту / І.Ю. Полянський, В.В. Андрієць, В.В. Максим’юк [та ін.] // Харківська хірург. школа. – 2010. – № 3. – С. 61-63.

2. Комплексна профілактика ранніх післяопераційних запально-деструктивних ускладнень гострого перитоніту / Ф.В. Гринчук, І.Ю. Полянський, В.В. Максим’юк [та ін.] // Клін. анатом. та оператив. хірургія. – 2012. – Т. 11, № 3. – С. 92-94.

3. Pieracci P.S. Management of severe sepsis of abdominal origin / P.S. Pieracci, F.M. Barie Pieracci // Scand. J. Surg. – 2007. – Vol. 96, № 3. – Р. 184-196.

4. Полянський І.Ю. Нові підходи до лікування хворих на гострий перитоніт / І.Ю. Полянський // Львівський мед. часопис. – 2008. – Т. ХІV, № 2. – С. 97-99.

5. Thioredoxin in human and experimental sepsis / S. Hofer, C. Rosenhagen, H. Nakamura [et. al] // Crit. Care. Med. – 2009. – Vol. 37, № 7. – P. 2155-2159.

6. Spectrum of perforation peritonitis / S.M. Chakma, R.L. Sing, M.V. Parmekar [et al.] // J. Clin. Diagn. Res. – 2013. – Vol. 7, № 11. – P. 2518-2520.

7.Принципи антибактеріальної та детоксикаційної терапії при запально-деструктивних процесах в очеревинній порожнині / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць [та ін.] // Галицький лік. вісн. – 2002. – Т. 9, Ч. 3. – С. 226-228.

8. Гринчук Ф.В. Поєднана патологія у невідкладній абдомінальній хірургії – проблемні питання термінології, класифікації й лікувальної тактики / Ф.В. Гринчук, І.Ю. Полянський // Актуальні питання медицини залізничного транспорту: матер. ІІ наук.-практ. конф. – Вінниця, 2012. – С. 25-26.

9. Классификация гнойных форм перитонита / Б.О. Мильков, Г.П. Шамрей, И.Ю. Полянский [и др.] // Клин. хирургия. – 1991. – № 4. – С. 57-60.

10. Полянський І.Ю. Лапароскопічні оперативні втручання при гострих хірургічних захворюваннях у пацієнтів із супутньою патологією / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук // Практ. мед. – 2003. – Т. ІХ, № 1. – С. 56-58.

11. Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота / Я.С. Березницький, В.В. Бойко, Р.Й. Василішин [та ін.]. – К.: Здоров’я України, 2010. – 470 с.

12. Індекс життєздатності в оцінці морфофункціональних змін в кишці при променевому ураженні / І.Ю. Полянський, Б.О. Мільков, Ф.В. Гринчук [та ін.] // Проблеми онкології, променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини на Буковині. – Чернівці, 1994. – С. 121-122.

13. Про переваги та застороги використання повторних розкриттів черевної порожнини при розповсюджених формах перитоніту / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Андрієць [та ін.] // Харківська хірург. школа. – 2005. – № 2. – С. 23-25.

14. Перспективи оптимізації діагностики та післяопераційного моніторингу невідкладній абдомінальній хірургії / Ф.В. Гринчук, І.Ю. Полянський, С.Г. Гумінецький, В.В. Максим’юк // Львівський мед. часопис. – 2008. – Т. ХІV, № 2. – С. 58-60.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)