DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.13.1.2014.12

Гострий поширений перитоніт. Лапаростомія чи програмована релапаротомія?

I. Ia. Dziubanovs'kyi, V. V. Benedykt

Анотація


Досліджено результати хірургічного лікування 131 пацієнта на гострий поширений перитоніт. Запропоновано метод лапаростомії за допомогою перфорованої плівки, пучка ПХВ трубок. Визначено, що навіть при наявності післяопераційного парезу інтраабдомінальний тиск не підвищувався до критичних величин. Закриття лапаростоми виконували поетапно на 7-10-ту добу після операції (за клінічними, сонографічними критеріями) і не потребувало релапаротомії. Звертається увага на то, що лапаростомію не потрібно протиставляти програмованій релапаротомії.

Ключові слова


поширений перитоніт; лапаростомія; програмована релапаротомія

Повний текст:

PDF

Посилання


Radzikhovskiy A.P., Bobrov O.E., Tkachenko A.A. Relaparotomy. Kiev: Feniks; 2001 (in Russian).

Savel'ev V.S., Filimonov M.I., Gel'fand B.R. Selecting staged surgical treatment of widespread peritonitis. Annaly khirurgii. 2009; 4: 5-7 (in Russian).

Andruschenko V.P., Fedorenko S.T., Dvorchyn O.M. Relaparotomii in emergency abdominal surgery, terminology definitions, contents and principles of implementation. Halyts'kyi likars'kyi visnyk. 2012; 19 (3): 7-9 (in Ukrainian).

Rohachov V.K., Yvanova Iu.V., Rohachov D.V. Perfecting the art of abdominal cavity with the rehabilitation diffuse purulent peritonitis. Kharkivs'ka khirurhichna shkola. 2004; 2: 17-19 (in Russian).

Peev B.I., Peev S.B., Bil'chenko V.I. Modern aspects of diagnosis and correction of the abdominal compartment syndrome of patients with peritonitis. Kharkivs'ka khiruhichna shkola. 2009; 4 (1): 275-277 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Радзиховский А.П. Релапаротомия. / А.П. Радзиховский, О.Е.Бобров, А.А. Ткаченко. – К.: Феникс, 2001. – 360 с.

2. Выбор режима этапного хирургического лечения распространенного перитонита / В.С. Савельев, М.И. Филимонов, Б.Р. Гельфанд [и др.] // Анналы хирург. – 2009. – № 4. – С. 5-7.

3. Андрющенко В.П. Релапаротомія у невідкладній абдомінальній хірургії: термінологічні дефініції, зміст та засади реалізації / В.П. Андрущенко, С.Т. Федоренко, О.М. Дворчин // Галицький лік. вісн. – 2012. – Т. 19, № 3. – С. 7-9.

4. Рогачов В.К. Усовершенствование техники санации брюшной полости  при разлитом гнойном перитоните / В.К. Рогачов, Ю.В. Иванова, Д.В. Рогачов // Харківська хірург. школа. – 2004. – № 2. – С. 17-19.

5. Пеев Б.И. Современные аспекты диагностики и коррекции абдоминального компартмен-синдрома у больных с перитонитом / Б.И. Пеев, С.Б. Пеев, В.И. Бильченко // Харківська хіруг. школа. – 2009. – № 4.1. – С. 275-277.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)