DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.11.2.2012.8

ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ СУДИН МЕЖИСТІННЯ ТА ОСЕРДЯ У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ

O. M. Halychansʹka, T. V. Khmara, F. D. Marchuk

Анотація


З розвитком плода збільшується як довжина інтраперикардіальних відділів аорти, легеневого стовбура, порожнистих і легеневих вен, так і кількість складок у венозній зоні переходу пристінкової пластинки серозного осердя в нутрощеву пластинку. У плодів 9-10 місяців межі переходу між пластинками серозного осердя в артеріальній і венозній зонах зміщуються в краніальному і дорсальному напрямках.

Ключові слова


осердя; межистіння; анатомія; плід; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Pishak VP, Ryznychuk MO, Ostapchuk VH. Epidemiolohiia urodzhenykh vad rozvytku v ditei Bukovyny [Epidemiology of congenital malformations in children of Bukovina]. In: Proceedings of the VI naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. Zdorova dytyna: osnovy ratsional’noho kharchuvannia. Chernivtsi: BUKME; 2011. p. 65. (in Ukrainian).

Abdul-Ogly LV, Kosharnyy VV. Morfologicheskoe issledovanie serdtsa u embrionov i plodov [Morphological examination of the heart in embryos and fetuses]. In: Proceedings of the naukovo-praktychnoi konferentsii. Morfolohichni osnovy kompensno-prystosuvalєnykh protsesiv i yikh strukturne zabezpechennia. Ternopil; 2008. p. 4-6. (in Russian).

Kozlov VA, Shatornaya VF, Abdul-Ogly LV, Savenkova EA. Kliniko-morfologicheskie paralleli v razvitii serdtsa v prenatal'nom ontogeneze [Clinical and morphological parallels in the development of the heart in prenatal ontogenesis]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2006;9(3,part 3):87-9. (in Russian).

Kozlov SV, Savenkova OO. Heteromorfnist’ stinky sertsia na etapakh rann’oho kardiohenezu liudyny [Heteromorphism of the heart wall at the stages of early human cardiogenesis]. Morphology [Internet]. 2007;1(3):32-4. Available from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Morphology/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пішак В.П. Епідеміологія уроджених вад розвитку в дітей Буковини / В.П.Пішак, М.О.Ризничук, В.Г.Остапчук // Здорова дитина: основи раціонального харчування: матер. VI наук.-практ. Інтернет-конф. з міжнар. уч. – Чернівці: БУКМЕА, 2011. – С. 65.

2. Абдул-Оглы Л.В. Морфологическое исследование сердца
у эмбрионов и плодов / Л.В.Абдул-Оглы, В.В.Кошарный // Морфол. основи компенс.-пристосув. процесів і їх струк. забезпечення: матер. наук.-прак. конф. – Тернопіль, 2008. – С. 4-6.

3. Клинико-морфологические параллели в развитии сердца в пренатальном онтогенезе / В.А.Козлов, В.Ф.Шаторная, Л.В.Абдул-Оглы [и др.] // Тавр. мед.-биол. вестник. – 2006. – Т. 9, № 3. – С. 87-89.

4. Козлов С.В. Гетероморфність стінки серця на етапах раннього кардіогенезу людини [Електронний ресурс] / С.В.Козлов, О.О.Савенкова // Морфол. – 2007. – Т. 1, № 3. – С. 32-34. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Morphology/.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)