DOI: https://doi.org/10.24061/154956

ВПЛИВ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА ПРОГНОЗ ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

O. B. Kolotylo

Анотація


Хворі на синдром  діабетичної  стопи  характеризуються  високою  летальністю, яка значно вища при нейроішемічній формі синдрому порівняно з нейропатичною. Ймовірність летального завершення в осіб із нейропатичною формою синдрому діабетичної стопи становить 31%, а при ішемії цей показник досягає 51%. Ангіопатія виявлена у 77,4% осіб з високими ампутаціями і лише у 27% пацієнтів із низькими ампутаціями, при цьому величина кісточково-плечового індексу в цих групах становить 0,7±0,2 і 0,9±0,1 відповідно. При цьому  кісточково-плечовий індекс вважається основним чинником, що визначає ймовірність високої ампутації. Лікування хворих з діабетичними виразками стоп в амбулаторних умовах супроводжується первинною епітелізацією виразкового дефекту в 72,9% випадків.

Ключові слова


цукровий діабет; синдром діабетичної стопи; діабетична ангіопатія

Повний текст:

PDF

Посилання


Mezhdunarodnoye soglasheniye po diabeticheskoy stope. Sostavleno Mezhdunarodnoy rabochey gruppoy po diabeticheskoy stope [International Diabetic Foot Agreement. Compiled by the International Working Group on Diabetic Foot]. Moscow: Bereg; 2000. 96 p. (in Russian).

Herasymchuk PO. Otsinka efektyvnosti alhorytmiv dyferentsiyovanoho khirurhichnoho likuvannya syndromu stopy diabetyka [Estimation of efficiency of algorithms of differentiated surgical treatment of diabetic foot syndrome]. Shpytalʹna khirurhiya. 2004;3:43-7. (in Ukrainian).

Podpryatov SYE, Hupalo YUM, Dydenko SM, Slobodyanyuk IM. Osoblyvosti urazhennya arteriy homilky ta stopy u khvorykh z syndromom diabetychnoyi stopy [Features of defeat of the arteries of the leg and foot in patients with diabetic foot syndrome]. Klinicheskaia khirurgiia. 2002;11-12:55-6. (in Ukrainian).

Green MF, Aliabadi Z, Green BT. Diabetic foot: evaluation and management. South Med J. 2002 Jan;95(1):95-101.

Jeffcoate WJ, Harding KG. Diabetic foot ulcers. Lancet. 2003 May 3;361(9368):1545-51.

Miyajima S, Shirai A, Yamamoto S, Okada N, Matsushita T. Risk factors for major limb amputations in diabetic foot gangrene patients. Diabetes Res Clin Pract. 2006 Mar;71(3):272-9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Международное соглашение по диабетической стопе. Составлено Международной рабочей группой по диабетической стопе. – М:, Берег, 2000. – 96 с.

2. Герасимчук П.О. Оцінка ефективності алгоритмів диференційованого хірургічного лікування синдрому стопи діабетика / П.О. Герасимчук // Шпитальна хірургія. – 2004. – №3. – С.43-47.

3. Особливості ураження артерій гомілки та стопи у хворих з синдромом діабетичної стопи / С. Подпрятов, Ю. Гупало, С. Диденко [та ін.] // Клін. хірургія. – 2002. – №11-12. – С.55-56.

4. Green, M.F. Diabetic foot: Evaluation and management / M.F. Green, Z. Aliabadi, B.T. Green // South Med. J. – 2002. – Vol.95, №1. – P. 95-101.

5. Jefcoate W.J. Diabetic foot ulcers / W.J.Jefcoate, K.Harding // Lancet. – 2009. – Vol. 361. – P. 1545—1551.

6. Risk factors for major limb amputations in diabetic foot gangrene patients S. Miyajima, A. Shirai, S. Yamamoto [et al.] // Diabetes Res. Clin. Pract. – 2005. – Vol. 30. – P.54-60.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)