DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.10.3.2011.7

КАТЕТЕРНА ДЕСТРУКЦІЯ ТАХІАРИТМІЙ У ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 5 РОКІВ

A. V. Doronin

Анотація


У 18 пацієнтів проведено 23 катетерні деструкції та одну епікардіальну деструкцію із серединної торакотомії. Загальна ефективність становить 78,8% (14 пацієнтів). Виникла одна ятрогенна блокада (5,6%). Можна дійти висновку, що катетерна деструкція у дітей віком до 5 років є складним, але достатньо ефективним втручанням. У дітей з неефективним медикаментозним лікуванням лівобічні додаткові передсердно-шлуночкові сполучення трапляються значно рідше, ніж у дорослих.

Ключові слова


діти; тахікардія; радіочастотна катетерна деструкція

Повний текст:

PDF

Посилання


Kugler JD, Danford DA, Houston K, Felix G. Radiofrequency catheter ablation for paroxysmal supraventricular tachycardia in children and adolescents without structural heart disease. Pediatric EP Society Radiofrequency Catheter Ablation Registry. Am. J. Cardiol. 1997;80(11):1438-43.

Perry JC, Garson A. Supraventricular tachycardia due to Wolff-Parkinson-White syndrome in children: early disappearance and late recurrence (see comments). J. of the Amer. College of Cardiology. 1990;16(5):1215-20.

Kugler JD, Danford DA, Deal BJ. Radiofrequency catheter ablation for tachyarrhythmias in children and adolescents. The Pediatric Electrophysiology Society. 1994;330(21):1481-7.

Deal BJ, Keane JF, Gillette PC, Garson A. Wolff-Parkinson-White syndrome and supraventricular tachycardia during infancy: management and follow-up. J. of the Amer. College of Cardiology. 1985;5(1):130-5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Radiofrequency catheter ablation for paroxysmal supraventricular tachycardia in children and adolescents with-
out structural heart disease. Pediatric EP Society Radiofrequency Catheter Ablation Registry / J.D.Kugler, D.A.Danford, K.Houston, G.Felix // Am. J. Cardiol. – 1997. – Vol. 80. – P. 1438-1443.

2. Perry J.C., Garson A. Supraventricular tachycardia due to Wolff-Parkinson-White syndrome in children: early disappearance and late recurrence (see comments) / J.C.Perry, A.Garson // J. of the Amer. College of Cardiology. – 1990. – Vol. 16, № 5. – P. 1215-1220.

3. Radiofrequency catheter ablation for tachyarrhythmias in children and adolescents / J.D.Kugler, D.A.Danford, B.J.Deal [et al.] // The Pediatric Electrophysiology Society. – 1994. – Vol. 330, № 21. – P. 1481-1487.

4. Wolff-Parkinson-White syndrome and supraventricular tachycardia during infancy: management and follow-up / B.J.Deal, J.F.Keane, P.C.Gillette, A.Garson // J. of the Amer. College of Cardiology. – 1985. – Vol. 5, № 1. – P. 130-135.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)