DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.116

НАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕРИТРОЦИТВМІСНИХ КОМПОНЕНТІВ КРОВІ У ДИТЯЧІЙ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ З ПОЗИЦІЇ КЛІНІЧНОЇ ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ

O. I. Malyhon, O. V. Piontkovska, Ye. V. Strilets, O. V. Borysov, S. M. Bilohurov

Анотація


Компоненти крові та її препарати є надзвичайно важливими лікарським засобами, які широко застосовуються в різних галузях клінічної медицини. Відповідно до сучасної концепції введення еритроцитів показане тільки із замісною метою. Ланцюг клінічного трансфузійного процесу включає клінічну оцінку стану пацієнта, визначення об’єму крововтрати та дефіциту об’єм циркулюючої крові, вибір еритроцитвмісного середовища, проведення імуногематологічних досліджень, розрахунок об’єму інфузійної та трансфузійної терапії, оцінку ефективності трансфузії.

Ключові слова


крововтрата; клінічний трансфузійний процес; еритроцити

Повний текст:

PDF

Посилання


Instruktsiya Zastosuvannya komponentiv ta preparativ donors'koyi krovi [Application Of Components And Preparations Of Donor Blood. Instruction]. Hospital Surgery. 2009;2:6-10. (in Ukrainian).

Pavlov OO, Bil'chenko VI, Bilousov AM. Komponenty krovi ta iyi zastosuvannya [Blood components and their application]. Kharkov: KhMAPO; 2015. 65 p. (in Ukrainian).

Vseukrayins'ka asotsiatsiya donorstva krovi ta transfuziynoyi dopomohy [All-Ukrainian Association of Blood Donation and Transfusion Aid] [Internet]. [updated 2017 Sep 15; cited 2017 May 5]. Available from: http://transfusiology.com.ua. (in Ukrainian).

Zhiburt EB, Sheagiukov EL, Kliueva EL. Pravila naznacheniia komponentov krovi [Rules for the assignment of blood components]. Ukrayins'kyy Zhurnal Ekstremal'noyi Medytsyny. 2010;2:17-19. (in Ukrainian).

Haydukova SM. He matolohiya i transfuziolohiya [Hematology and transfusiology]. Kyiv: Try krapky; 2001. (in Ukrainian).

Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 1112 as of 12.03.2011. "On approval of the provisions for the establishment of blood transfusion (regarding the organization of management of the system of quality and safety of donor blood and its components)."

Haydukova SM, Vdovychenko YuP, Romanenko TH. Hemolitychna khvoroba novonarodzhenykh [Hemolytic neonatal disease]. Kyiv: KNAPO im. P.L. Shupyka; 2007. 168 p. (in Ukrainian).

Critical Bleeding. Massive Transfusion. Patient Blood Management Guidelines: Module 1. National Blood Authority; 2011.

Tymchenko AS, Yavors'kyy VV, Malyhon OI. Natsional'ne kerivnytstvo z vyrobnychoyi transfuziolohiyi dlya zakladiv, pidrozdiliv ta laboratoriy sluzhby krovi [National guidelines for the production of transfusiology for blood establishments, units and laboratories]. Kharkiv: Zoloti storinky; 2015. 336 p. (in Ukrainian).

American Association of Blood Banks. Standards for Blood Bankand Transfusion Services. 27thed. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks; 2011.

Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 437 as of 31.08.2004 "On Approval of Clinical Protocols for the Provision of Medical Assistance in Urgent Conditions in Children at Hospital and to Hospital Stages". (in Ukrainian).

Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 1093 as of 17.12.2013. "On approval of the Instructions for the manufacture, use and quality assurance of blood components". (in Ukrainian).

Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 211 as of 09.03.2010 "On approval of the procedure for monitoring compliance with safety and quality indicators of donor blood and its components". (in Ukrainian).

Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 1096 as of 17.12.2013 "On Approval of Instructions for the Manufacture, Use and Quality Assurance of Blood Components". (in Ukrainian).

Boyko VV, Yavors'kyy VV, Pavlov OO, Malyhon OI. Suchasna transfuziolohiya [Modern Transfusiology]. Kharkiv; 2012. p. 128. (in Ukrainian).

Goforth CW, Tranberg JW, Boyer P, Silvestri PJ. Fresh Whole Blood Transfusion: Military and Civilian Implications. Crit Care Nurse. 2016;36(3):50-7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Інструкція “Застосування компонентів та препаратів донорської крові” // Шпитальна хірургія. – 2009. – №2. – С. 6-10.

2. Компоненти крові та ії застосування. / [Павлов О.О., Більченко В.І., Білоусов А.М. та ін.]. – Х.: ХМАПО, 2015. – 65 с.

3. Всеукраїнська асоціація донорства крові та трансфузійної допомоги [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://transfusiology.com.ua.

4. Правила назначения компонентов крови / Е.Б. Жибурт, Е.Л. Шеагюков, Е.Л. Клюева [и др.] // Укр. журн. экстрем. медицини. – 2010. – №2. – С.17-19.

5. Гайдукова С.М. Гематологія і трансфузіологія: Підручник для мед університетів та лікарів. – К.: Три крапки, 2001.

6. Наказ МОЗ України № 1112 від 12.03.2011р. “Про затвердження Положення для установи переливання крові (щодо організації управління системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів)”. Гемолітична хвороба новонароджених. Навч. посіб. для студ. і викладачів методичних університетів та лікарів. – К.: КНАПО ім. П.Л. Шупика 2007 р.

7. Critical Bleeding / Massine Transfusion. Patient Blood Management Guidelines. Module 1.

8. Національне керівництво з виробничої трансфузіології для закладів, підрозділів та лабораторій служби крові / А.С. Тимченко, В.В. Яворський, О.І. Малигон. – Харків: Золоті сторінки, 2015. – 336 с.

9. American Association of Blood Banks. Standards for Blood Bankand Transfusion Services. 27thed. – Bethesda, MD: American Association of Blood Banks, 2011.

10. Наказ МОЗ України№ 437 від 31.08.2004. “Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах”.

11. Наказ МОЗ України № 1093 від 17.12.2013р. “Про затвердження Інструкції з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові”.

12. Наказ МОЗ України № 211 від 09.03.2010р. “Про затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів”.

13. Наказ МОЗ України №1096 “Про затвердження інструкцій з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові” від 17.12.2013.

14. Сучасна трансфузіологія : навч.-метод. посіб. / В.В. Бойко, В.В. Яворський, О.О. Павлов, О.І. Малигон. – Харків, 2012. – 128 с.

15. Military Critical Fresh Whole Blood Transfusion: Militaryand Civilian Implications /Critical Military, Nursing Care, C.W. Navy Goforth [et al.]// Critical Care Nurse. –2016. – №36 (3). – Р. 50-57.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)