DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.112

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ДІЛЯНЦІ ТОВСТО-ТОВСТОКИШКОВОГО АНАСТОМОЗУ В УМОВАХ СТРЕСУ ТА ПІСЛЯ СУБСЕРОЗНОГО ВВЕДЕННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ

A. V. Dusyk, O. M. Slobodian, H. Ya. Kostiuk

Анотація


У статті наведені відомості, що субсерозне введення тіотриазоліну створює умови для нормального перебігу регенераторних процесів в ділянці анастомозу в умовах хронічного стресу, забезпечуючи протинабряковий та протизапальний ефект з активацією макрофагальної реакції та міофібробластів, зменшенням гіперпластичних та реактивно-запальних змін, стабілізацією внутрішньоклітинної секреції сіало- та сульфомуцинів слизової оболонки товстої кишки, що сприяло безрубцевому загоєнню та епітелізації у більшості експериментальних тварин. Найбільш результативні показники та помітний ефект був встановлений на ранніх етапах застосування препарату.

Ключові слова


товсто-товстокишковий анастомоз; стрес; тіотриазолін

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Роль циклооксигенази у модифікації мікрофлори кишки при стресі / О.С. Фоменко, О.П. Корнійчук, А.Р. Гураль [та ін.] // Фізіолог. ж. – 2015. – Т. 61, № 1. – С. 42-49.

2. Konturek P.C. Stress and the gut: phathophysiology, clinical consequences, diagnostic approach and treatment options / P.C. Konturek, T. Brzozowski, S.J. Konture // J. Physiol. Pharmacol. – 2011. – Vol. 62, № 6. – С. 591-599.

3. Lim Y.J. Recent advances in NSAIDs-induced enteropathy therapeutics: new options, new challenges / Y.J. Lim, H.J. Chun // Gastroenterol. Res. Pract. – 2013. – Vol. 2013. – Р. 760-767.

4. Monitoring of intra-operative nociception: skin conductance and surgical stress index versus stress hormone plasma levels / T. Ledowski, E. Pascoe, B. Ang [et al.] // Anaesthesia. – 2010. – Vol. 65(10). – P. 1001-1006.

5. Погляд на проблему – відновлення безперервності кишечника в умовах перитоніту / В.П. Польовий, Ф.Г. Кулачек, Р.І. Сидорук [та ін.] // Шпитальна хірург. Ж. імені Л.Я. Ковальчука. – 2017. – № 3. – С. 79-82.

6. Мельник В.М. Прогнозування, профілактика та лікування неспроможності швів анастомозів при відновних операціях на товстій кишці / В.М. Мельник, Д.А. Хоруженко // Хірург. України. – 2016. – № 4. – С. 55-60.

7. Митник З.Н. Тиотриазолин – гордость отечественной медицины и фармации / З.Н. Мытник, Ю.М. Колесник // Запорожский мед. ж. – 2010. – Т. 20, № 5. – С. 7-9.

8. Опанасенко Г.В. Вплив тіотріазоліну на стан про- та антиоксидантного балансу у м’яких тканинах пародонта за умов хронічного стресу / Г.В. Опанасенко, О.О. Гончар, С.Б. Французова // Таврический медико-биолог. вестн. – 2012. – Т. 15, № 3. – С. 246-249.

9. Дусик А.В Морфологічні зміни в наднирниках при хронічному стресі / А.В. Дусик, І.А. Голубовський // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2016. – Т. 2, № 127. – С. 188-191.

10. Патент на корисну модель № 110660 Україна, МПК(2016.01) A61В 31/00; Спосіб лікування та профілактики неспроможності кишкових швів / Костюк Г.Я., Дусик А.В. – Заявник і патентовласник Вінницький  національний медичний університет ім. М. І. Пирогова № 110660; заявл. 09.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)