DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.90

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ВОГНИЩЕВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ

V. V. Maksymiuk, V. V. Tarabanchuk, F. I. Baranetskyi, V. S. Pohirliak, L. V. Kharuk, R. Yu. Marchuk, A. K. Saka

Анотація


Проведено порівняльний аналіз результатів лікування 62 хворих на вогнищевий стерильний панкреонекроз у другій фазі розвитку гострого панкреатиту, яких розділяли на дві групи. До групи контролю увійшли 24 хворих, лікування яких здійснювалось відпов до чинних стандартів. Основну групу склали 38 пацієнтів, у яких застосовували оптимізовану лікувальну тактику. Встановлено, що застосування запропонованих підходів до оптимізації хірургічної тактики та лікування хворих на вогнищевий стерильний панкреонекроз дозволило знизити частоту виникнення післяопераційних ускладнень на 29,7%, прискорити нормалізацію клінічно-лабораторних показників та скоротити тривалість стаціонарного лікування в середньому на 5 ліжко-днів.

Ключові слова


вогнищевий стерильний панкреонекроз; лікувальна тактика

Повний текст:

PDF PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Годлевський А.І. Оптимізація лікувально-діагностичних та тактичних принципів курації гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих з цукровим діабетом / А.І. Годлевський, С.І. Саволюк, Я.В. Томашевський // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2014. – Т. 18, Ч. 2. – С. 210-214.

2. Management of abdominal compartment syndrome in severe acute pancreatitis patients with early continuous veno-venous hemofiltration / J. Xu, X. Tian, C. Zhang [et al.] // Hepatogastroenterology. – 2013. – Vol. 60, № 127. – P. 1749-1752.

3. Федорків М.Б. Аналіз смертності у хворих з гострим панкреатитом// М.Б. Федорків / Шпитальна хірургія. – 2014. – Т. 66, № 2. – С. 66-69.

4. Андрющенко В.П. Принцип етапності в хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень із застосуванням мініінвазійних та традиційних операційних технологій / В.П. Андрющенко, Л.М. Когут, Д.В. Андрющенко // Харківська хірургічна школа. – 2013. – № 2. – С. 64-66.

5. Akinosoglou K. Immune-modulating therapy in acute pancreatitis: Fact or fiction / K. Akinosoglou, C. Gogos // World J. Gastroenterol. – 2014. – Vol. 20. – P. 15200-15215.

6. Waele D. Acute pancreatitis / D. Waele, J. Jan // Current Opinion in Critical Care. – 2014. – Vol. 20, Iss. 2. – P. 189-195.

7. Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з гострими запальними захворюваннями черевної порожнини: наказ МОЗУ №297: Про затвердження стандартів та клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності “Хірургія”. – 2010. – С. 69-85 – (Нормативний документ Міністерства охорони здоров’я України. Наказ).

8. Ashley S.W. The management of pancreatic necrosis continues to evolve, and this has been accompanied by significant improvements in outcomes. Foreword / S.W. Ashley // Curr. Probl. Surg. – 2014. – Vol. 51, № 9. – P. 369.

9. Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту: методичні рекомендації / упоряд. та голов. ред. П.Д. Фомін. – К., 2012. – 80 с. (нормативний документ Міністерства охорони здоров’я України).

10. Факторы риска летального исхода при панкреонекрозе / Э.И. Романов, П.С. Зубеев, М.К. Рыжов, А.А. Бодров // Вестник хирургий им. И.И. Грекова. – 2014. – Т. 173, № 4. – С. 39-42.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)