DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.4.2017.89

ЗАПОБІГАННЯ СИНДРОМУ АБДОМІНАЛЬНОЇ КОМПРЕСІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРУ КИШКОВУ НЕПРОХІДНІСТЬ

O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodiaka, I. K. Morar, I. Ya. Hushul, Yu. Ya. Chuprovska

Анотація


У статті представлена проблема запобігання розвитку синдрому абдомінальної компресії внаслідок гострої кишкової непрохідності. Представлена шкала вибору методу закриття лапаротомної рани, яка базується на прогностичній значимості основних чинників, що впливають на рівень внутрішньочеревного тиску у ранньому післяопераційному періоді. Застосування запропонованої шкали вибору методу закриття лапаротомної рани вірогідно знижує рівень внутрішньочеревного тиску, починаючи з 2-ї доби раннього післяопераційного періоду; призводить до вірогідного зростання кількості випадків без внутрішньочеревної гіпертензії та зменшення – із внутрішньочеревною гіпертензією ІІ-ІІІ ступенів. Також відзначено зниження кількості “локальних” післяопераційних ускладнень на 9,6% (p<0,05), системних – на 12,1% (p<0,05) та післяопераційної летальності – на 13,2% (p<0,01).

Ключові слова


гостра кишкова непрохідність; внутрішньочеревна гіпертензія; синдром абдомінальної компресії

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyko VV, Krivorot'ko IV, Klimova EM. Analiz lecheniya ostroy spaechnoy kishechnoy neprokhodimosti [Analysis of the treatment of acute adhesive intestinal obstruction]. Kharkiv Surgical School. 2013;5(62):5-7. (in Russian).

Ivashchuk OI, Bodiaka VYu, Morar IK. Syndrom abdominalnoi kompresii yak klinichna problema suchasnoi nevidkladnoi khirurhii [Abdominal compression syndrome as a clinical problem of modern emergency surgery]. Clinical anatomy and operative surgery. 2011;10(4)81-6. (in Ukrainian).

Timerbulatov VM, Sakhautdinov RM, Timerbulatov ShV. Abdominal'nyy kompartment-sindrom v ekstrennoy khirurgii [Abdominal compartment syndrome in emergency surgery]. Khirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova. 2008;7:33-5. (in Russian).

Wilhelm S, Schuster M, Standl T. Abdominelles Сompartment Syndrom. Operative Intensivmedizin. 2005;1:69-81.

Bereznytskyi YaS, Fomina PD, editors. Standarty orhanizatsii ta profesiino oriientovani protokoly nadannia medychnoi dopomohy khvorym z nevidkladnoiu khirurhichnoiu patolohiieiu orhaniv zhyvota [Standards of organization and professionally oriented protocols for the provision of medical care to patients with urgent surgical pathology of the abdominal organs]. Kyiv: Doktor-Media; 2010. 470 p. (in Ukrainian).

Bogatov IB, inventor and assignee. Sposob opredeleniya stepeni tyazhesti sostoyaniya patsientov [Method for determining the degree of severity of patients]. RF patent 2369330. 2009 Oct 10. (in Russian).

Bodiaka VYu. Porivnialna kharakterystyka sposobiv vymiriuvannia vnutrishnocherevnoho tysku [Comparative characteristics of methods for measuring intraabdominal pressure]. Clinical anatomy and operative surgery. 2010;9(4):73-6. (in Ukrainian).

Savel'ev VS, editor. Sindrom intraabdominal'noy gipertenzii [Syndrome of intra-abdominal hypertension]. Novosibirsk:Sibirskiy uspekh; 2008. 32 p. (in Russian).

Bodiaka VYu, Ivashchuk OI, Vlasov VV. Tymchasova kolostoma yak sposib zapobihannia rozvytku vnutrishnocherevnoi hipertenzii [Temporary colostoma as a way to prevent intra-abdominal hypertension]. Kharkiv Surgical School. 2013;1(58):26-9. (in Ukrainian).

Bodiaka VYu. Vplyv vykonannia rezektsii tonkoi abo tovstoi kyshky na velychynu vnutrishnocherevnoho tysku [The effect of resection of the small and large intestine on the magnitude of intraabdominal pressure]. Khirurhiia Ukrainy. 2013;4(48):47-5. (in Ukrainian).

Hnatiuk MH, Bodiaka VYu, Raichuk SI, Petruk YuP, Lianskorunskyi MV, inventors. Sposib zapobihannia rozvytku vnutrishnocherevnoi hipertenzii v rannomu pisliaoperatsiinomu periodi [A method of prevention of intra-abdominal hypertension development in the early postoperative period]. Patent of Ukraine 87555. 2014 Feb 10. (in Ukrainian).

Bodiaka VYu, inventor and assignee. Sposib zapobihannia rozvytku vnutrishnocherevnoi hipertenzii v rannomu pisliaoperatsiinomu periodi [A method of prevention of intra-abdominal hypertension development in the early postoperative period]. Patent of Ukraine 87557. 2014 Feb 10. (in Ukrainian).

Bodiaka VYu, inventor and assignee. Sposib znyzhennia vnutrishnocherevnoho tysku pislia vykonannia operatyvnoho vtruchannia [Method reduce intracranial pressure after surgery]. Patent of Ukraine 88097. 2014 Feb 25. (in Ukrainian).

Bodiaka VYu, Ivashchuk OI, Vlasov VV, Morar IK, inventors. Sposib zapobihannia rozvytku vnutrishnocherevnoi hipertenzii [The method of intra prevent hypertension]. Patent of Ukraine 87556. 2014 Feb 10. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анализ лечения острой спаечной кишечной непроходимости / В.В. Бойко, И.В. Криворотько, Е.М. Климова [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2013. – № 5 (62). – С. 5-7.

2. Синдром абдомінальної компресії як клінічна проблема сучасної невідкладної хірургії / О.І. Іващук, В.Ю. Бодяка, І.К. Морар [та ін.] // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2011. – Т. 10, № 4. – С. 81-86.

3. Абдоминальный компартмент-синдром в экстренной хирургии / В.М. Тимербулатов, Р.М. Сахаутдинов, Ш.В. Тимербулатов [и др.] // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2008. – № 7. – С. 33-35.

4. Wilhelm S. Abdominelles Сompartment Syndrom / S. Wilhelm, M. Schuster, T. Standl // Operative Intensivmedizin. – 2005. – № 1. – Р. 69-81.

5. Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота / Науково-методичне видання // за редакцією Я.С. Березницький, П.Д. Фоміна – К.: ТОВ “Доктор-Медіа”, 2010. – 470 с. – (Серія “Бібліотека” Здоров’я України”).

6. Пат. 2369330 Российская Федерация, МПК А 61 В 10/00. Способ определения степени тяжести состояния пациентов / Богатов Игорь Борисович. заявитель и патентообладатель Богатов Игорь Борисович. – № 2008118666/14; заявл. 12.05.08; опубл. 10.10.09.

7. Бодяка В.Ю. Порівняльна характеристика способів вимірювання внутрішньочеревного тиску / В.Ю. Бодяка // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2010. – Т. 9, № 4. – С. 73-76.

8. Синдром интраабдоминальной гипертензии / [Гельфанд Б.Р., Проценко Д.Н., Подачин П.В. и др.]; под ред. В.С. Савельева. – Новосибирск: Сибирский успех, 2008: Партнеры Сибири, 2008. – 32 с., ил.

9. Тимчасова колостома як спосіб запобігання розвитку внутрішньочеревної гіпертензії / В.Ю. Бодяка, О.І. Іващук, В.В. Власов [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2013. – № 1 (58). – С. 26-29.

10. Бодяка В.Ю. Вплив виконання резекції тонкої або товстої кишки на величину внутрішньочеревного тиску / В.Ю. Бодяка // Хірургія України. – 2013. – № 4 (48). – С. 47-55.

11. Патент України на корисну модель 87555, МПК А 61 В 17/00. Спосіб запобігання розвитку внутрішньочеревної гіпертензії в ранньому післяопераційному періоді / Гнатюк М.Г., Бодяка В.Ю., Райчук С.І., Петрук Ю.П., Лянскорунський М.В.; заявник та патентовласники Гнатюк Микола Григорович, Бодяка Володимир Юрійович, Райчук Сергій Іванович, Петрук Юрій Петрович, Лянскорунський Микола Володимирович. – № u 2013 10805 заявл. 09.09.13; опубл. 10.02.14, Бюл. №3.

12. Патент України на корисну модель 87557, МПК А 61 В 17/00. Спосіб запобігання розвитку внутрішньочеревної гіпертензії в ранньому післяопераційному періоді / Бодяка В.Ю.; заявник та патентовласник Бодяка Володимир Юрійович. – № u 2013 10816 заявл. 09.09.13; опубл. 10.02.14, Бюл. №3.

13. Патент України на корисну модель 88097, МПК А 61 В 17/00, А 61 P 41/00. Спосіб зниження внутрішньочеревного тиску після виконання оперативного втручання / Бодяка В.Ю.; заявник та патентовласники Бодяка Володимир Юрійович. – № u 2013 12786 заявл. 04.11.13; опубл. 25.02.14, Бюл. №4.

14. Патент України на корисну модель 87556, МПК А 61 В 17/00. Спосіб запобігання розвитку внутрішньочеревної гіпертензії / Бодяка В.Ю., Іващук О.І., Власов В.В., Морар І.К.; заявник та патентовласники Бодяка Володимир Юрійович, Іващук Олександр Іванович, Власов Василь Володимирович, Морар Ігор Калинович. – № u 2013 10815 заявл. 09.09.13; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)