ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ У СИСТЕМІ “МАТИ-ПЛАЦЕНТА-ПЛІД”

A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi

Анотація


Зважаючи, що за останнє десятиріччя в Україні значно погіршилася демографічна ситуація і водночас зберігаються високі показники перинатальних ускладнень, надзвичайно актуальним для практичного акушерства є вивчення різноманітних чинників ризику порушень стану у системі “матиплацента-плід”. Профілактика перинатальної патології та збереження здоров’я вагітної є однією з найактуальніших проблем сучасної медицини. Наведені результати ефективності проведеної профілактики плацентарної дисфункції у жінок групи ризику були оцінені завдяки клінічним, лабораторним, інструментальним, імуногістохімічним та гістологічним методами досліджень. Основну групу  склали вагітні з проявами плацентарної дисфункції без специфічної профілактики плацентарної дисфункції, та вагітні із застосуванням запропонованої нами методики профілактики плацентарної дисфункції. Контрольну групу склали здорові вагітні. Запропонована методика профілактики порушень плацентарного комплексу дозволяє досягти кращих результатів щодо більшості показників, а у відношенні до окремих процесів у плаценті дозволяє довести їх до рівня фізіологічної вагітності.

Ключові слова


плацентарна дисфункція; вагітність; гормони; білки; цитотрофобласт

Повний текст:

PDF

Посилання


Filippov OS, Kazantseva AA. Prognosticheskaya znachimost razlichnykh metodov diagnostiki fetoplatsentarnoy nedostatochnosti [Prognostic significance of various methods for diagnosing fetoplacental insufficiency]. Problemy reproduktsii. 2003;3:60-63 (in Russian).

Chepka JuL. Prohnozuvannia fetoplatsentarnoi nedostatnosti na osnovi statystychnoho bahatofaktornoho kompiuternoho analizu [Prognosis of a fetoplacental insufficiency based on statistical multifactory computer analysis]. Ukrainian Medical Journal. 2003;1(33):105-108 (in Ukrainian).

Kalinovska IV. Doslidzhennia rivnia platsentarnoho α1-mikrohlobulinu v materynskii syrovattsi krovi pry platsentarnii formi fetoplatsentarnoi nedostatnosti u rizni terminy vahitnosti [Studies of placental α1-microglobulin in maternal serum with placental form of placental insufficiency at different stages of pregnancy]. The Odessa Medical Journal. 2006;2:53-55 (in Ukrainian).

Rets YuV. Gormonalno gistometricheskie korrelyatsii pri khronicheskoy platsentarnoy nedostatochnosti [Hormonal histometric correlations in chronic placental insufficiency]. Problems of Gynecology, Obstetrics and Perinatology. 2008;7(1):12-15 (in Russian).

Besiedin VM, Doroshenko-Kravchyk MV. Stan hormonalnoi funktsii platsenty u nemolodykh pershorodiachykh, mozhlyvosti kompleksnoi terapii fetoplatsentarnoi nedostatnosti [Status of hormonal function of placenta in elderly primiparas, posibilities of complex therapy of fetoplancental insufficiency]. Bulletin of Scientific Research. 2004;2:227-229 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Филиппов О.С. Прогностическая значимость различных методов диагностики фетоплацентарной недостаточности / О.С. Филиппов, А.А. Казанцева // Проблемы репродукции. – 2007. – № 3. – С. 6063.

2. Чепка Ю.Л. Прогнозування фетоплацентарної недостатності на основі статистичного багатофакторного комп’ютерного аналізу / Ю.Л. Чепка // Укр. мед. часопис. – 2009. – № 1(33). – С. 105-108.

3. Каліновська І.В. Дослідження рівня плацентарного α1-мікроглобуліну в материнській сироватці крові при плацентарній формі фетоплацентарної недостатності у різні терміни вагітності / І.В. Каліновська // Одес. мед. ж. – 2006. – № 2. – С. 53-55.

4. Рец Ю.В. Гормональногистометрические корреляции при хронической плацентарной недостаточности / Ю.В. Рец // Вопр. гинеколог., акуш. и перинатолог. – 2008. – Т. 7, № 1. – С. 12-15.

5. Бесєдін В.М. Стан гормональної функції плаценти у немолодих першородячих, можливості комплексної терапії фетоплацентарної недостатності / В.М. Бесєдін, М.В. Дорошенко-Кравчик // Вісн. наук. досліджень. – 2004. – № 2. – С. 227-229.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)