ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЖІНОК МОЛОДОГО ВІКУ

I. D. Postevka

Анотація


В даній статті досліджено особливості динаміки теплового потоку та температури поверхні шкіри молочної залози за участі 55 жінок молодого віку, залежно від тижня після закінчення фази десквамації менструального циклу, а також проведено кореляційно-регресивний аналіз між вищезазначеними показниками. Встановлено, що між всіма квадрантами правої та лівої патологічно неураженої молочної залози, впродовж всіх фаз менструального циклу, відсутня вірогідна різниця величини теплового потоку, а також температури поверхні шкіри. Впродовж всього терміну дослідження визначено наявність зворотнього кореляційного зв’язку середньої сили між тепловим потоком та температурою поверхні шкіри, за винятком фази десквамації менструального циклу, де він навпаки має прямий характер.

Ключові слова


тепловий потік; температура поверхні шкіри; молочна залоза

Повний текст:

PDF

Посилання


Kadaoui N, Guay M, Baron G. Breast cancer screening practices for women aged 35 to 49 and 70 and older. Can Fam Physician. 2012; 58(1):47-53.

Smolanka II, Skliar SIu, Holovko TS. Skryninh, profilaktyka ta rannya diahnostyka raku hrudnoyi zalozy [Screening, prevention and early diagnosis of breast cancer]. Clinical Oncology. 2013; 4(12):1-5 (in Ukrainian).

Smolanka II, Skliar SIu, Holovko TS. Сучасні можливості проведеня скринінгу захворювань грудної залози [Modern possibilities of screening breast diseases]. Clinical Oncology. 2014; 1(13):32-34 (in Ukrainian).

Bizer LI, Seniutovych RV, Unhurian VP. Optychni metody v diahnostytsi raku molochnoyi zalozy [Optical methods in the diagnosis of breast cancer]. Bukovinian Medical Herald. 2011; 15(2):111-114 (in Ukrainian).

Anatychuk LI, Hiba RH, Kobylianskyi RR. Pro deyaki osoblyvosti vykorystannya medychnykh teplomiriv pry doslidzhenni lokal'nykh teplovydilen' lyudyny [About some features of using medical heatmeter in the study of local heatdischarge of human]. Termoelektryka. 2013; 2:67-73 (in Ukrainian).

Hyshchuk VS. Modernizovanyi prylad dlia vymiriuvannia teplovykh potokiv liudyny [The upgraded device for measuring the heat flow of human]. Termoelektryka. 2013; 2:91-95 (in Ukrainian).

Voronenko YuV. Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiia okhorony zdorovia [Social Medicine and Health Organization]. Ternopil: Ukrmedknyha, 2002; 332 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Breast cancer screening practices for women aged 35 to 49 and 70 and older / N. Kadaoui, M. Guay, G. Baron [et al.] // Can Fam Physician. – 2012. – Vol. 58, № 1. – P. 47-53.

2. Скринінг, профілактика та рання діагностика раку грудної залози / І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, Т.С. Головко [та ін.] // Клин. онколог. – 2013. – № 4 (12). – С. 1-5.

3. Сучасні можливості проведеня скринінгу захворювань грудної залози / І.І. Смоланка, С.Ю. Скляр, Т.С. Головко [та ін.] // Клин. онколог. – 2014. – № 1 (13). – С. 32-34.

4. Бізер Л.І. Оптичні методи в діагностиці раку молочної залози / Л.І. Бізер, Р.В. Сенютович, В.П. Унгурян // Бук. мед. вісн. – 2011. − Т. 15, № 2 (58). – С. 111-114.

5. Анатичук Л.І. Про деякі особливості використання медичних тепломірів при дослідженні локальних тепловиділень людини / Л.І. Анатичук, Р.Г. Гіба, Р.Р. Кобилянський // Термоелектрика. – 2013. − № 2. – С. 67-73.

6. Гищук В.С. Модернізований прилад для вимірювання теплових потоків людини / В.С. Гищук // Термоелектрика. – 2013. − № 2. – С. 91-95.

7. Вороненко Ю.В. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: [підручник] / Ю.В. Вороненко. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 332 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)