СТРУКТУРНІ РЕАКЦІЇ ПУЛЬПИ СЕЛЕЗІНКИ НА ДІЮ НОВОГО КРОВОЗАМІННИКА HAES-LX-5%

I. V. Bulko

Анотація


В експерименті на щурах вивчені структурні зміни селезінки при дії нового колоїдно-гіперосмолярного інфузійного розчину HAES-LX-5% протягом 30 діб. Встановлено морфологічні зміни структурних компонентів селезінки інтактних щурів у віддалений період при введенні в організм кровозамінника HAES-LX-5%. Реакція пульпи селезінки на 30-ту добу характеризується ознаками повнокрів’я червоної пульпи, активацією В-залежних ділянок у лімфатичних утвореннях білої пульпи та її периартеріальних зон, збудженням фагоцитарної активності макрофагів і значним розширенням маргінальних зон лімфатичних утворень, в основному за рахунок зростання елементів, що забезпечують фільтраційні властивості селезінки. Встановлено, що компенсаторно пожвавлюється мієлопоез.

Ключові слова


селезінка; морфологічні зміни; HAES-LX-5%

Повний текст:

PDF

Посилання


Kondratskyi BO, Novak VL, Kondratskyi YaB. The complex colloidally hyperosmolar infusion drug. The patent for invention 93776, Ukraine, 2011 (in Ukrainian).

Penkalskyi OO, Roshchin HH, Vershyhora AV. Suchasni pidkhody do provedennia infuziino- transfuziinoi terapii na dohospitalnomu etapi [Modern approaches to infusion-transfusion therapy in the prehospital phase]. In: IV International Medical Congress "Implementation of modern medical science advances in public health practice of Ukraine": Abstracts (Kyiv, 15-17 April, 2015);106 (in Ukrainian).

Kondratskiy YaB. Toksikologicheskaya kharakteristika novogo kolloidno-giperosmolyarnogo infuzionnogo rastvora [Toxicological characteristics of a new colloid-hyperosmolar infusion solution]. Hematology and Blood Transfusion, inter collection. Kiev, 2014; 37: 284-293 (in Russian).

Kondratskyi BO, Novak VL, Kondratskyi YaB. Vplyv novoho infuziinoho preparatu HAES-LX-5% na perebih eksperymentalnoho toksychnoho hepatytu [The impact of new drug infusion HAES-LX-5% on the course of experimental toxic hepatitis]. Experimental and clinical physiology and biochemistry. 2015; 2: 19-27 (in Ukrainian).

Vershyhora AIu, Paster YeU, Kolybo DV. Immunology. Kiev: Vyshcha shkola, 2005; 599 (in Ukrainian).

Huminskyi YuI, Bebeshko NP. Ultrastruktura selezinky shchuriv pry infuzii koloidno- hiperosmoliarnymy rozchynamy [Ultrastructure of the rat spleen infusion of colloid-hyperosmolar solutions]. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2012; 19: 114-118 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пат. 93776 Україна МПК А 61 К 9/08, А 61 К 47/36. Комплексний колоїдно-гіперосмолярний інфузійний препарат. – Кондрацький Б.О., Новак В.Л., Кондрацький Я.Б. // Заявка № а 200908880; заявл. 25.08.2009; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.

2. Пенкальський О.О. Сучасні підходи до проведення інфузійно- трансфузійної терапії на догоспітальному етапі / О.О. Пенкальський, Г.Г. Рощін, А.В. Вершигора [та ін.] // IV Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України»: тези доповідей (Київ, 15-17 квітня 2015). – 2015. – С. 106.

3. Кондрацкий Я.Б. Токсикологическая характеристика нового коллоидно-гиперосмолярного инфузионного раствора / Я.Б. Кондрацкий // Гематологія і переливання крові: міжвідомчий збірник. – К., 2014. – Випуск 37. – С. 284-293.

4. Вплив нового інфузійного препарату HAES-LX-5% на перебіг експериментального токсичного гепатиту / Б.О.Кондрацький, В.Л. Новак, Я.Б. Кондрацький [та ін.] // Експериментальната клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 2. – С. 19-27.

5. Вершигора А.Ю. Імунологія / А.Ю. Вершигора, Є.У. Пастер, Д.В. Колибо [та ін.]: за заг. ред. Є. У. Пастер. – К.: Вища школа, 2005. – 599 с.

6. Гумінський Ю.Й. Ультраструктура селезінки щурів при інфузії колоїдно- гіперосмолярними розчинами / Ю.Й. Гумінський, Н.П. Бебешко // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2012. – № 19. – С. 114-118.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)