Редакційна політика

Галузь та проблематика

Головним своїм призначенням редколегія журналу вважає посередництво між дописувачем і читачем, щоб якнайповніше донести до нього новий науковий здобуток. Друкована та електронна версії журналу внесені до міжнародного ISSN-реєстру: ISSN 1727-0847 (Print), ISSN 1993-5897 (Online). На веб-сайтах Буковинського державного медичного університету, Національної бібліотеки України імені Вернадського та Національної науково-медичної бібліотеки України розміщуються як повнотекстові версії статей, так і їхні анотації трьома мовами (українською, російською та англійською). Видання надсилається до державних бібліотек відповідно до затвердженого переліку, зокрема, до бібліотек вищих медичних закладів освіти, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України тощо. Отже, медична і наукова громадськість має змогу знайомитися зі змістом кожного випуску журналу в державних бібліотеках та в мережі Інтернет.

У журналі публікуються оригінальні дослідження, аналітичні огляди, лекції та короткі повідомлення з актуальних питань клінічної (хірургічної, топографічної, рентгенологічної, вікової, мікроскопічної, типової, варіантної, ультразвуковової, томографічної) анатомії; досягнення в галузі клінічної та експериментальної хірургії (нові методики експериментального моделювання хірургічних патологічних станів, обгрунтування раціональності і доцільності нових операційних доступів та прийомів, результати їх впровадження у клінічну практику); рецензії на монографії та підручники; статті, присвячені проблемам викладання у вищій медичній школі, пам'ятним та історичним датам, ювілеям тощо.

Головний редактор: проф. Слободян Олександр Миколайович

 

 

Політика розділів

Оригінальні дослідження

Публікуються лише результати власних досліджень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Нові хірургічні технології

Публікуються статті присвячені результатам власних досліджень, щодо розроблення та впровадження у практику оригінальних хірургічних прийомів, методик, приладів та інструментів.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Наукові огляди

Бублікуються статті присвячені аналізу літератури з актуальних проблем хірургії та морфології.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Короткі повідомлення

Публікуються статті присвячені опису цікавих та нестандартних випадків з хірургічної практики та рідкісних випадків варіантів будови структур та органів виявлених при морфологічних дослідженнях.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методи дослідження

Публікуються статті присвячені результатам власних досліджень, щодо розроблення та впровадження у практику нових, оригінальних методів дослідження у хірургії та морфології.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Сторінки історії

Публікуються статті присвячені висвітленню історичних подій в хірургії та морфології, біографії видатних науковців-, лікарів-хірургів та морфологів, історії становлення хірургічних та морфологічних установ.

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Ювілеї

Публікуються повідомлення про видатних вчених-хірургів та морфологів, що відзначають ювілей у відповідному році

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Некрологи

Публікуються повідомлення про видатних вчених-хірургів та морфологів, що померли у віповідному році

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Проблеми викладання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Дискусії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Лекція

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Анатомічна номенклатура

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Зазвичай одне авторське подання рецензує один рецензент. Оцінюється актуальність проблеми, оригінальність ідеї дослідження, достовірність отриманих результатів та новизна джерел літератури.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...